fröträd

 • Ökad volym död ved men lämnade frö- och skärmträd minskar

  Etiketter: Skog
  Resultaten från den senaste uppföljningen av miljöhänsyn i skogen visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnats som hänsyn ligger på närmare 7 skogskubikmeter per hektar vardera. Volymen lågor ökar något. För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturlig föryngring allt ovanligare vid avverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Det blir allt mer ovanligt med naturlig föryngring där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökad volym hänsynsträd och död ved men lämnade frö- och skärmträd minskar

  Etiketter: Skog
  Resultaten från den senaste uppföljningen av miljöhänsyn i skogen visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnats som hänsyn ligger på runt 6,5 skogskubikmeter per hektar vardera och ökar något. För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer