friluftsliv

 • Politik som stödjer friluftslivet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. Skogsstyrelsen och Skogen i Skolan är en del av detta. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Fiske och friluftsliv för alla

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vandringsstigar, ädelfisk i vattnet, flera vindskydd och handikappanpassad brygga. I lördags var det premiär för den nya fiske- och friluftssatsningen i Djuptjärn, strax utanför Sollefteå. – Vi hoppas att många ska hitta hit, säger Elin Östlund från SCA. /Örnsköldsviks Allehanda
  Läs mer
 • Vandringsled i trolsk skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I dag invigs Sundsbergsleden i Sunne Det är en del av den tänkta Värmlandsleden, och just den här delen bjuder bland annat på trolsk gammelskog. Där finns också sju av landets åtta hackspettsarter och en rad rödlistade arter i både djur och natur. / SVT Värmlandsnytt
  Läs mer
 • Strövskogar ska locka människan ut i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveaskog lanserar den 15 maj portalen Våra strövskogar där besökaren får information om skogar med höga upplevelsevärden. Syftet är att göra skogen mer tillgänglig och återupprätta upplevelsen av den. Cirka 1,3 miljoner hektar skog av Sveaskogs skogsinnehav har kartlagts utifrån sina upplevelsevärden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Naturvårdsverket undersöker kommunernas friluftsllivsarbete

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det händer mycket inom friluftslivet just nu. Regeringen har beslutat om mål för friluftslivspolitiken, naturturismen stärks allt mer och människors engagemang för friluftslivet är starkt. Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun. I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. I år har vi en öppen fråga som handlar om kommunernas samarbete med de ideella organisationerna. (länk till pdf-dokument) / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Örebro är Sveriges friluftskommun 2013

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Örebro är ”Sveriges friluftskommun 2013”, och toppar därmed listan för andra året i rad. Utmärkelsen, som delades ut på Tankesmedjan för friluftsliv i dag, baseras på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Söderhamns kommun fick ett särskilt hedersomnämnande för en stark andra plats. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Se webbsändningen från Tankesmedjan för friluftsliv

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  2013 års tankesmedja för friluftsliv ägde rum den 17 till 18 april i Stockholm. Tankesmedjan är ett dialogforum för friluftslivets aktörer. Årets tema var mer, fler och ännu bättre – hur kan vi locka fler människor till friluftslivet och vad behöver vi utveckla? Se webbsändningarna från Tankesmedjan för friluftsliv, ett dialogforum för friluftslivets utveckling. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Politik som stödjer friluftslivet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. Skogen i Skolan och Skogsstyrelsen är några av aktörerna som nämns. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Tankesmedja för friluftsliv 2013

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Välkommen till Tankesmedjan för friluftsliv 2013. Årets tema är MER, FLER och ÄNNU BÄTTRE – hur kan vi locka fler människor till friluftslivet och vad behöver vi utveckla? Tankesmedjan för friluftsliv är ett dialogforum för friluftslivets aktörer. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Se och lyssna på föreläsningar om Möjligheteternas skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU står för arrangemanget Möjligheternas skog med föreläsningar om skogen ur en rad olika aspekter - från skogen som råvara till skogen som en plats för till friluftsliv. Moderator: Eva Fridman. / SR UR
  Läs mer

Sidor