friluftsliv

 • Webb-TV: Förbundet visar svensk natur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sedan 2009 har Svenska Jägareförbundet drivit ett projekt som numera kallas för ”Nya svenskar i naturen”. Projektet är en del i organisationens integrationssatsning och syftar till att öka kunskapen och intresset för svensk natur och friluftsliv bland invandrarungdomar genom friluftsdagar. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Mer flis till skogen i Västerås

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturen ska vårdas lite extra genom tre naturvårdsprojekt i Västmanland som Länsstyrelsen nu ger pengar till. Projekten innefattar bland annat att få västeråsarna att besöka naturområdena i området och göra naturen mer tillgänglig för människorna. Västerås kommun får 400 000 kronor att kartlägga och sammanställa kommunens intressanta natur- och kulturområden. Totalt är det 27 områden det rör sig om, bland annat Ängsö, Frösåkers naturreservat, Mälaröarna, men också Rocklundaskogen och Bjurhovdaskogen inne i stan./ Vestmanlands Läns Tidning
  Läs mer
 • Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I det förslag som Länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i Stockholms län pekas ut som riksintressen för friluftslivet. För de nio befintliga områdena föreslår Länsstyrelsen att gränserna ändras. Bland områdena märks Järvafältet, Kungliga Nationalstadsparken, Tyresta och Stockholms skärgård. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer
 • Debatt: Mera arbete med ny strategi

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Skogarna innehåller naturvärden som är värda att utveckla. I förra veckan kröntes ett fem år långt arbete med framgång. Men vad det leder till i sin förlängning återstår att se. I förra veckan undertecknade länsstyrelsen i Sörmland tillsammans med Vingåkers och Katrineholms kommuner en strategi. Med i samarbetet är även länsstyrelserna i Örebro och Västmanland, Örebro och Eskilstuna kommuner samt Skogsstyrelsen. Strategin går ut på att värna de stora och sammanhängande lövskogarna runt Sveriges fjärde största sjö, Hjälmaren. Skogarna innehåller stora naturvärden som är väl värda att både bevara och utveckla. De är också populära områden för friluftslivet. / kkuriren.se
  Läs mer
 • Länsstyrelsen Stockholm ser över ”riksintressen för friluftsliv”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På uppdrag av regeringen kommer Länsstyrelsen att se över områden av riksintresse för friluftsliv. Underlaget ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 december 2013, som sedan tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut om områdena. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer
 • Politik som stödjer friluftslivet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. Skogsstyrelsen och Skogen i Skolan är en del av detta. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Fiske och friluftsliv för alla

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vandringsstigar, ädelfisk i vattnet, flera vindskydd och handikappanpassad brygga. I lördags var det premiär för den nya fiske- och friluftssatsningen i Djuptjärn, strax utanför Sollefteå. – Vi hoppas att många ska hitta hit, säger Elin Östlund från SCA. /Örnsköldsviks Allehanda
  Läs mer
 • Vandringsled i trolsk skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I dag invigs Sundsbergsleden i Sunne Det är en del av den tänkta Värmlandsleden, och just den här delen bjuder bland annat på trolsk gammelskog. Där finns också sju av landets åtta hackspettsarter och en rad rödlistade arter i både djur och natur. / SVT Värmlandsnytt
  Läs mer
 • Strövskogar ska locka människan ut i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveaskog lanserar den 15 maj portalen Våra strövskogar där besökaren får information om skogar med höga upplevelsevärden. Syftet är att göra skogen mer tillgänglig och återupprätta upplevelsen av den. Cirka 1,3 miljoner hektar skog av Sveaskogs skogsinnehav har kartlagts utifrån sina upplevelsevärden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Naturvårdsverket undersöker kommunernas friluftsllivsarbete

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det händer mycket inom friluftslivet just nu. Regeringen har beslutat om mål för friluftslivspolitiken, naturturismen stärks allt mer och människors engagemang för friluftslivet är starkt. Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun. I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. I år har vi en öppen fråga som handlar om kommunernas samarbete med de ideella organisationerna. (länk till pdf-dokument) / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor