friluftsliv

 • Vill du bidra med workshop under konferensen?

  Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet planerar nu nordens största konferens, Ute är inne, med utomhusbaserade workshops i Linköping 17 - 18 september 2015. Temat är: Plats – Lärande – Integration. Utomhusbaserat lärande med internationell utblick – från idéer till verklighet. Konferensen vänder sig till personal inom skola, lärarutbildningar, skolhälsovården, arkitekter, naturvårdsförvaltare, naturskolor, naturum och ideellt engagerade inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eller flera workshops under de två dagar konferensen pågår. Efter anmälan tar Utenavet ställning till vilka workshops som ska ingå i konferensprogrammet. Antalet anmälda deltagare till din workshop avgör i slutänden om den blir av. Anmälan om att få hålla workshop gör senast 7/12 på www.utenavet.se
  Läs mer
 • Invigning av naturreservatet Bruces skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Söndagen den 18 maj inviger vi Helsingborgs nyaste naturreservat, Bruces skog. Vi firar hela eftermiddagen med massor av aktiviteter på temat djur och natur. Tillsammans med en rad föreningar och organisationer bjuder vi på ett fullspäckat program, med allt från stora skogsmaskiner till små insekter på hotell. / Helsingborg
  Läs mer
 • Friluftslivet i skolan - hur går det med regeringens mål?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Strax före årsskiftet 2012 antogs tio nya mål för friluftspolitiken. Ett av målen handlar om ett rikt friluftsliv i skolan, att ”barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus”. Nästa år ska Naturvårdsverket lämna en första rapport om hur arbetet går, men på Skolverket ligger man lågt. / CNV
  Läs mer
 • Större områden skyddas för friluftsliv i Karlstad kommun

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  I en ny plan föreslås Karlstads kommun att värna större områden för att gynna friluftsliv och naturvärden. Det är både tillgänglighet för allmänheten och hänsyn till skyddsvärda arter och miljöer som är grunden till det förslag på satsningar fram till år 2020, som nu finns ute på remiss. Bland annat föreslås ytterligare 1000 hektar skog skyddas./ Nya Wermlands Tidningen
  Läs mer
 • Miljarder omsätts i svensk naturturism

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser. Vart tredje företag bedömer att de är i en tillväxtfas. / forskning.se
  Läs mer
 • Webb-TV: Förbundet visar svensk natur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sedan 2009 har Svenska Jägareförbundet drivit ett projekt som numera kallas för ”Nya svenskar i naturen”. Projektet är en del i organisationens integrationssatsning och syftar till att öka kunskapen och intresset för svensk natur och friluftsliv bland invandrarungdomar genom friluftsdagar. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Mer flis till skogen i Västerås

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturen ska vårdas lite extra genom tre naturvårdsprojekt i Västmanland som Länsstyrelsen nu ger pengar till. Projekten innefattar bland annat att få västeråsarna att besöka naturområdena i området och göra naturen mer tillgänglig för människorna. Västerås kommun får 400 000 kronor att kartlägga och sammanställa kommunens intressanta natur- och kulturområden. Totalt är det 27 områden det rör sig om, bland annat Ängsö, Frösåkers naturreservat, Mälaröarna, men också Rocklundaskogen och Bjurhovdaskogen inne i stan./ Vestmanlands Läns Tidning
  Läs mer
 • Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I det förslag som Länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i Stockholms län pekas ut som riksintressen för friluftslivet. För de nio befintliga områdena föreslår Länsstyrelsen att gränserna ändras. Bland områdena märks Järvafältet, Kungliga Nationalstadsparken, Tyresta och Stockholms skärgård. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer
 • Debatt: Mera arbete med ny strategi

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Skogarna innehåller naturvärden som är värda att utveckla. I förra veckan kröntes ett fem år långt arbete med framgång. Men vad det leder till i sin förlängning återstår att se. I förra veckan undertecknade länsstyrelsen i Sörmland tillsammans med Vingåkers och Katrineholms kommuner en strategi. Med i samarbetet är även länsstyrelserna i Örebro och Västmanland, Örebro och Eskilstuna kommuner samt Skogsstyrelsen. Strategin går ut på att värna de stora och sammanhängande lövskogarna runt Sveriges fjärde största sjö, Hjälmaren. Skogarna innehåller stora naturvärden som är väl värda att både bevara och utveckla. De är också populära områden för friluftslivet. / kkuriren.se
  Läs mer
 • Länsstyrelsen Stockholm ser över ”riksintressen för friluftsliv”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På uppdrag av regeringen kommer Länsstyrelsen att se över områden av riksintresse för friluftsliv. Underlaget ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 december 2013, som sedan tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut om områdena. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer

Sidor