friluftsliv

 • Nordisk handlingsplan för friluftslivets framtid

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  De nordiska ländernas friluftsorganisationer startar samarbetet ”Friluftsliv i Norden” – för att säkra och förbättra förutsättningar och möjligheter för friluftslivet idag och i framtiden. – Målet är en gemensam nordisk handlingsplan för friluftslivet. Vi vill säkra att friluftslivet har en framskjuten och stark position, säger Ulf Silvander, generalsekreterare i Svenskt Friluftsliv, i ett pressmeddelande./ Svenskt Friluftsliv
  Läs mer
 • Tyck till om Tivedens nationalpark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Tivedens Nationalpark genomgår stora förändringar. Fram till 2017 utvidgas nationalparken och entréerna för besökarna byggs om. Nu kan alla som vill vara med och påverka det framtida friluftslivet och skötseln av nationalparken lämna sina synpunkter. / Länsstyrelsen Västra Götalands Län
  Läs mer
 • Tjärnsbergets friluftsliv bevaras med naturvårdsavtal

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det allra första naturvårdsavtalet för ett område med stor betydelse för friluftslivet har tecknats i Hudiksvall. Tjärnsberget vid västra slingan har både höga naturvärden och är välbesökt för träning och andra friluftsaktiviteter. Tjärnsberget vid västra slingan är cirka 12 hektar stort och ligger i nära anslutning till centrala Hudiksvall. Området är omtyckt som mål för såväl skogsvandringar som motionspass och är välbesökt av Hudiksvallsborna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsvandring ett stenkast från storstaden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Tät skog, stilla sjöar, skärgård och kulturbygd. Att vandra någonstans längs den tusen kilometer långa Sörmlandsleden bjuder på många olika naturupplevelser. – Ibland möter man inte enda människa på en hel dag, säger Eva Friedmann, som vandrat hela leden. / ETC
  Läs mer
 • Om hunden blir ormbiten?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det är inte bara vi människor som trivs i solen, även huggormarna kommer fram och det gäller att titta var man sätter fötterna. Stövlar och långbyxor är bra att ha i skog och mark. Sämre skyddade är våra fyrbenta vänner och frågan är vad man gör om hunden blir ormbiten? / Stora Enso
  Läs mer
 • Följ Björnhonan Idun live!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Här kan ni se live-TV från björnidet på Järvzoo. Det är honan Idun med sina tre nyfödda ungar som bor i idet. Följ björnen dygnet runt hela vintern. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Älgbetesinventering på bred front

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar (ÄBIN) med en ny form av finansiering som kompletterar den finansiering och den ÄBIN som tidigare genomförts, framförallt i de nordligaste delarna av landet. I Götaland genomfördes ÄBIN för första gången i större skala under 2014. Viltskadorna i skog var i vissa områden i södra Sverige alarmerande stora. / Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Läs mer
 • Konferens fokuserar på friluftsliv i stan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Utvecklingen av friluftsliv i städer och förorter kommer att vara i centrum för årets upplaga av Tankesmedja för friluftsliv som äger rum i slutet av april. Friluftslivet är viktigt för folkhälsan och konferensen vill bidra till att fler som bor i städer kan vara i naturen. / Folkhälsomyndigheten
  Läs mer
 • ”Olika bedömningar inom Naturvårdsverket”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vilket värde har en vargtik som upprepar beteendet att döda jakthundar? Vilket värde har löshundsjakten i ett vargrevir i Hälsinglands skogsbygder? Vilka värden står på spel när det blir omöjligt att uppnå älgförvaltningens mål? / Svenskt Jakt
  Läs mer
 • 18,7 miljoner kr till värdefull natur i Stockholms län

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket har beslutat att fördela 412 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete med åtgärder för värdefull natur. Stockholms län har blivit beviljade 18,7 miljoner kr för sitt arbete med att bevara länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer

Sidor