friluftsliv

 • Följ Björnhonan Idun live!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Här kan ni se live-TV från björnidet på Järvzoo. Det är honan Idun med sina tre nyfödda ungar som bor i idet. Följ björnen dygnet runt hela vintern. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Älgbetesinventering på bred front

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar (ÄBIN) med en ny form av finansiering som kompletterar den finansiering och den ÄBIN som tidigare genomförts, framförallt i de nordligaste delarna av landet. I Götaland genomfördes ÄBIN för första gången i större skala under 2014. Viltskadorna i skog var i vissa områden i södra Sverige alarmerande stora. / Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Läs mer
 • Konferens fokuserar på friluftsliv i stan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Utvecklingen av friluftsliv i städer och förorter kommer att vara i centrum för årets upplaga av Tankesmedja för friluftsliv som äger rum i slutet av april. Friluftslivet är viktigt för folkhälsan och konferensen vill bidra till att fler som bor i städer kan vara i naturen. / Folkhälsomyndigheten
  Läs mer
 • ”Olika bedömningar inom Naturvårdsverket”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vilket värde har en vargtik som upprepar beteendet att döda jakthundar? Vilket värde har löshundsjakten i ett vargrevir i Hälsinglands skogsbygder? Vilka värden står på spel när det blir omöjligt att uppnå älgförvaltningens mål? / Svenskt Jakt
  Läs mer
 • 18,7 miljoner kr till värdefull natur i Stockholms län

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket har beslutat att fördela 412 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete med åtgärder för värdefull natur. Stockholms län har blivit beviljade 18,7 miljoner kr för sitt arbete med att bevara länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer. / Länsstyrelsen Stockholm
  Läs mer
 • Vill du bidra med workshop under konferensen?

  Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet planerar nu nordens största konferens, Ute är inne, med utomhusbaserade workshops i Linköping 17 - 18 september 2015. Temat är: Plats – Lärande – Integration. Utomhusbaserat lärande med internationell utblick – från idéer till verklighet. Konferensen vänder sig till personal inom skola, lärarutbildningar, skolhälsovården, arkitekter, naturvårdsförvaltare, naturskolor, naturum och ideellt engagerade inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eller flera workshops under de två dagar konferensen pågår. Efter anmälan tar Utenavet ställning till vilka workshops som ska ingå i konferensprogrammet. Antalet anmälda deltagare till din workshop avgör i slutänden om den blir av. Anmälan om att få hålla workshop gör senast 7/12 på www.utenavet.se
  Läs mer
 • Invigning av naturreservatet Bruces skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Söndagen den 18 maj inviger vi Helsingborgs nyaste naturreservat, Bruces skog. Vi firar hela eftermiddagen med massor av aktiviteter på temat djur och natur. Tillsammans med en rad föreningar och organisationer bjuder vi på ett fullspäckat program, med allt från stora skogsmaskiner till små insekter på hotell. / Helsingborg
  Läs mer
 • Friluftslivet i skolan - hur går det med regeringens mål?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Strax före årsskiftet 2012 antogs tio nya mål för friluftspolitiken. Ett av målen handlar om ett rikt friluftsliv i skolan, att ”barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus”. Nästa år ska Naturvårdsverket lämna en första rapport om hur arbetet går, men på Skolverket ligger man lågt. / CNV
  Läs mer
 • Större områden skyddas för friluftsliv i Karlstad kommun

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  I en ny plan föreslås Karlstads kommun att värna större områden för att gynna friluftsliv och naturvärden. Det är både tillgänglighet för allmänheten och hänsyn till skyddsvärda arter och miljöer som är grunden till det förslag på satsningar fram till år 2020, som nu finns ute på remiss. Bland annat föreslås ytterligare 1000 hektar skog skyddas./ Nya Wermlands Tidningen
  Läs mer
 • Miljarder omsätts i svensk naturturism

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser. Vart tredje företag bedömer att de är i en tillväxtfas. / forskning.se
  Läs mer

Sidor