friluftsliv

 • Skogsbad - ett sätt att varva ned

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Du mår bättre om du vistas i skogen. Det visar både forskning och erfarenhet. Och för stressade stadsbor växer nu trenden att skogsbada. UNT tar med två lokala friluftsexperter ut i Stadsskogen och provar. / UNT
  Läs mer
 • Färnebofjärden - laxens nationalpark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  När naturvård och friluftsliv kompletteras med natur- och ekoturismens potential, skapas nya jobb, lokala turismintäkter och samordningsvinster. Dessutom tillgängliggörs värdefull natur för nya typer av besökare. I nedre Dalälven, där Färnebofjärdens nationalpark ligger, kan en sådan allians även bidra till laxens återkomst. / Ekoturismföreningen
  Läs mer
 • Så ska friluftsliv bli naturturism på Gotland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  När länsstyrelsen höll möte om friluftslivet var prisade företagaren Marcus Eldh inbjuden – efter att ha sett orangutanger i Sumatra började han med älgsafari. / SR P4 Gotland
  Läs mer
 • Nio natur- och kulturreservat och en nationalstadspark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Miljöförvaltningen i Stockholms stad har gjort en film om stadens naturreservat. Filmen presenterar reservaten och ger en glimt av vad du kan uppleva på plats. När Stockholm växer väntas fler vilja besöka reservaten och de blir då en allt större resurs för vårt välmående och som mötesplats. Stockholms stad satsar därför på utökad tillgänglighet och information, samt att utveckla områdenas rekreativa och ekologiska värden. Visionen är att reservaten ska bli än mer tillgängliga för alla - året om. / Stockholms stad
  Läs mer
 • Vad kan vi göra för att öka dalfolkets intresse för friluftsliv?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den 19 oktober bjuder Länsstyrelsen in företag, kommuner och organisationer som arbetar med friluftsliv och friluftslivsfrågor i Dalarna. Det blir en dag i Siljansnäs där vi varvar inspiration och goda exempel från vårt län, med frågeställningar kring hur vi kan öka intresset för friluftsliv i Dalarna. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • 70 procent mindre stress ska sälja svensk natur utomlands

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den svenska naturnära livsstilen gör att många utländska besökare älskar Sverige. Nu har det visat sig att den svenska naturen också kan vara en perfekt plats för turister att påtagligt öka sitt välbefinnande. När fem personer med hektiska yrken deltog i en casestudie och spenderade tre dygn på en vacker ö i Dalsland minskade deras självskattade stressnivåer med 70 procent. Initiativet från Visit Sweden och Turistrådet Västsverige, The 72 Hour Cabin, har redan fått internationell uppmärksamhet. / Visit Sweden
  Läs mer
 • Nytt läromedel för tryggare fjällvistelse

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ett nytt läromedel ska höja svenska högstadieelevers kunskaper om friluftsliv i allmänhet och fjällvärlden i synnerhet. Genom praktiska moment ska även kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. Läromedlet, som är kostnadsfritt för skolorna, är utvecklat av Fjällsäkerhetsrådet, med stöd bland annat av pedagogisk expertis på Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Folkuniversitetet. / Folkuniversitetet
  Läs mer
 • Så lär du barnen att hitta djurens spår

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Spår efter bäver, vildsvin, ekorre, mus, larver och hackspett. Efter en dag i skogen vet Greta och Elliot hur man spårar djur i skogen. / SvD
  Läs mer
 • Örebro och Huddinge är Sveriges friluftskommuner 2017

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Både Örebro och Huddinge får utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2017. – Kommunerna har en nyckelroll i friluftsarbetet och det är mycket glädjande att se att flera kommuner får höga poäng, säger Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande./ Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Naturturismen på frammarsch

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Svenskarna ger sig ut i naturen som aldrig förr enligt en färsk undersökning från Svenska Turistföreningen. Både turistnäring och friluftslivet är på uppgång och intresset är stort. / DI
  Läs mer

Sidor