fossilfritt

 • Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

  Etiketter: Skog
  Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn tagit fram en mängd förslag som kan bidra till ökad skogsproduktion och på ett seminarium i Örebro 13 november ska nu framtidens skogsbruk diskuteras. / Örebronyheter
  Läs mer
 • Södras plantskolor 100 procent fossilfria

  Etiketter: Skog
  Södras plantskolor är nu helt omställda till fossilfri drift. Såväl uppvärmning som maskiner och fordon drivs med förnybar energi. – Ett tålmodigt arbete och miljöinvesteringar på 10 miljoner kronor har gett resultat, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor. / Södra
  Läs mer
 • Debatt: Sörmland kan tack vare skogen bli fossilfritt

  Etiketter: Skog
  Sverige kan bli självförsörjande på förnybart bränsle till bilar och tung trafik. Tekniken för att göra biodrivmedel på restprodukter från skogen finns här och nu. Nu behöver politiken och näringslivet sätta fart på omställningen, så att Sverige och Sörmland kan bli fossilfritt. / ekuriren
  Läs mer
 • Tankstation för HVO vid sågverk

  Etiketter: Bioenergi, Trä och träindustrin
  För att minska utsläppen i transportsektorn krävs en infrastruktur som gör det enkelt att tanka fossilfritt. Fiskarheden öppnar därför en station för förnybart bränsle vid sågverket./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Kunskap – ledstjärnan i fjärran eller motorn som driver klimatomställningen?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Begreppet kunskap ges olika betydelse när olika grupper talar om omställning till ett mer klimatvänligt samhälle. Det visar forskare vid Linköpings universitet som har undersökt vilken roll kunskap ges i litteratur som behandlar omställning mot fossilfria och klimatrobusta städer. / LiU
  Läs mer
 • Stora Ensos bruk i Fors tar viktiga steg för att bli ett helt fossilfritt bruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nu pågår Fors bruks årliga underhållsstopp. Under en vecka utförs åtgärder för att bruket ska kunna producera högkvalitativ kartong resten av året. Det är inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning som genomförs. / Stora Enso
  Läs mer
 • 17 kilo behöver varje svensk klimatkompensera per dag!

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Biokolsbranschen i Sverige står fortfarande i början av sin utveckling, men kommer spela en viktig roll i omställningen till det postfossila samhället. Utvecklingen drivs på av engagerade företagare som brinner för en hållbar framtid.m/ etunanytt
  Läs mer
 • Skogen viktig för ett fossilfritt län

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2015 producerade Kalmar läns fjärrvärmenät biovärme motsvarande uppvärmningen av 82 000 villor. Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Kalmar läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio. / VT
  Läs mer
 • Klimat – tre år in i mandatperioden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Debatt: ”Nordens skogar – vårt trumfkort för klimatet”

  Etiketter: Skog
  Fakta talar för att den brukade skogen ska fortsätta brukas för att göra mest klimatnytta. Sverige och Finland kan bli föregångsländer och visa hur politik, industri och markägare i samverkan skapar förutsättningar för en fossilfri tillvaro, skriver professorerna Pekka Kauppi och Tomas Lundmark i en replik till Greenpeace. / SvD
  Läs mer

Sidor