fossilfria transporter

 • "Panorama gör det tydligt vad som krävs för att ställa om"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kan ett verktyg på webben rädda världen? Möjligheten finns. Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Fossilfria transporter i norr är med i arbetet som ett pilotprojekt. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tillsammans med SEI och flera skogsföretag påbörjar Skogforsk nu ett projekt för att utveckla fossilfria transporter. Förarlösa fordon, eldrift och alternativa bränslen är några fokusområden. / Skogforsk
  Läs mer
 • Södra lovar fossilfria transporter år 2030

  Etiketter: Skog
  Södra ska vara fossilfritt senast 2030. Målet fastställdes 2016 när beslut fattades om 15 hållbarhetsmål. Nu stärker Södra det löftet genom att anta utmaningen från Fossilfritt Sverige om fossilfria transporter senast 2030. / Södra
  Läs mer
 • Östgötaföretag antar fossilfri utmaning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fredagen 24 mars besöker den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, Norrköping för att dra igång en utmaning om fossilfria transporter för regionens företag. Media är välkomna att medverka när de första företagen skriver under utmaningen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Ny anläggning för förnybara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Nu byggs en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för skogsbaserade, gröna bränslen vid SP ETC i Piteå. Den ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030. / SP
  Läs mer