fossila drivmedel

 • I år lämnar vi 138 TWh skörderester i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Det är tragiskt för klimatet att vi låter så mycket energi brytas ned i skogen istället för att använda det för att ersätta fossila drivmedel eller stenkol i industrin. När alla dess avverkningsrester bryts ner släpper de ut koldioxid. Det vore bättre för klimatet och arbetstillfällen på landsbygden om man använde mer grot och en del stubbar i energisektorn. Det skriver Gustav Melin i Bioenergi nr 5-2020. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Remissvar: Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I sitt remissvar på EU:s bränslekvalitets-direktiv betonar 2030 att krav även bör ställas på fossila drivmedel, och att det bör gå att gynna biodrivmedel även utanför flygsektorn. / 2030-sekretariatet
  Läs mer
 • Flygbränslen från skogsråvara fullt möjligt

  Etiketter: Bioenergi
  Övergången från fossila drivmedel inom flygindustrin utmanas av jämförelsevis höga kostnader för biodrivmedel. Forskningsprojektet LignoJet visar nu att olja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av biojetbränsle. / Innventia
  Läs mer
 • Skogen kan ge fler förnybara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Om mindre än 15 år ska Sveriges alla transporter vara oberoende av fossila drivmedel. Men frågan är om målet kommer att kunna uppnås. Det är skogen som är det framtida bränslet till bilarna. Det är man övertygad om på Sunpine-fabriken i Piteå, som tar hand om tallolja, en restprodukt från skogsindustrin, och omvandlar den till talldiesel. En förnybar diesel som går att blanda i vanlig diesel och bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. / Svt
  Läs mer
 • Klimatpolitik i obalans i budgeten

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Regeringens klimatpolitik tacklar inte den stora frågan – hur vi ska ersätta de fossila drivmedlen, bensin och diesel. Tvärtom innebär budgeten ett steg bakåt, genom att det införs en ny skatt på E85 och höjd skatt på rapsdiesel. Istället innehåller budgeten en rad förslag som har marginell inverkan på utsläppen av klimatgaser. / Svebio
  Läs mer
 • Biodiesel från skog och avfall ökade kraftigt 2013

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Biodrivmedelsmängderna har ökat med 2,4 TWh i Sverige sedan förra året. Det har gett upphov till ytterligare 43 procent reduktion av växthusgaser jämfört med 2012 och jämfört med om man istället hade använt fossila drivmedel. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Preem investerar i Göteborg

  Etiketter: Bioenergi
  Preem kommer att bygga ut kapaciteten för biodrivmedel vid sin anläggning i Göteborg. Den ombyggda När anläggningen byggs om så kommer Preem att nära på fördubbla sin produktionskapacitet för drivmedel, baserat på gröna råvaror. Preems biodiesel baseras idag på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Restprodukter från skogs- och massaindustrin har enligt bolaget en stor potential att ersätta en betydande del av de fossila drivmedel som förbrukas i Sverige. / Energinyheter.se
  Läs mer
 • Trä kompenserar för drivmedel

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Tillväxten hos skogsträden, den så kallade förrådsuppbyggnaden, balanserar i Sverige exakt förbrukningen av fossila drivmedel. Det framgår av en utredning som föreningen Nyskaparna gjort i samarbete med ÅF:s forskningsstiftelse ÅForsk. / Papernet
  Läs mer