fossila bränslen

 • Gör Norden till världens första fossilfria region: "Fasa ut fossila bränslen - det krävs handling"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fasa ut alla fossila bränslen och gör Norden till världens första fossilfria region. Det skriver sex nordiska miljöorganisationer - bland dem Naturskyddsföreningen - i en gemensam debattartikel: "Vi uppmanar de nordiska länderna till att gemensamt gå före och göra Norden till den första regionen i världen att helt fasa ut fossila bränslen. Det kräver ledarskap, beslutsamhet och inte minst handling." / Altinget
  Läs mer
 • Trots satsningar på förnybart: Fossil energi subventioneras dubbelt så mycket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  3000-6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att kunna dra ner på stödet till fossil energi. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Goda förutsättningar att ersätta fossila bränslen i pappers- och massabruk

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns goda tekniska förutsättningar för att ersätta fossila bränslen i massa- och pappersbruk genom att producera egen energigas. / Industritorget
  Läs mer
 • 80 kliv bort från fossil olja och gas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att byta ut fossila bränslen mot till exempel fjärrvärme, biogas eller biobränsle är viktiga åtgärder i Klimatklivet. Hittills har Naturvårdsverket beviljat 80 olika åtgärder för energikonvertering. Tillsammans har de fått 175 miljoner kronor i stöd. Av Klimatklivets totalt 500 beviljade åtgärder är energikonvertering den näst största gruppen. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Grönare framtid med svarta pellets?

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Biomassa från skog eller åkergrödor kan till viss del ersätta fossila bränslen, men användningen i dag är globalt sett ganska liten. Martin Strandberg vid Umeå Universitet visar i sin avhandling att rostning av biomassan, så kallad torrefiering, förbättrar flera egenskaper hos biomassan så att den enklare och mer kostnadseffektivt kan ersätta fossila bränslen. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Skogsindustrin har minskat användningen av fossila bränslen med 71 % på tio år

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin har minskat med 71 procent på tio år. Idag använder skogsindustrin 2,2 TWh fossila bränslen per år, en minskning med 5,4 TWh på tio år. Omställningen har skett genom effektivisering av processer och ersättning av framförallt olja med biobränslen i form av egna biprodukter. / Svebio
  Läs mer
 • Biobränslen ger bättre energitrygghet i de baltiska länderna

  Etiketter: Bioenergi
  Försörjningstrygghet står i fokus för Nordic Baltic Bioenergy Conference 14 – 16 april i Riga. De baltiska länderna är fortfarande starkt beroende av import från Ryssland av gas och andra fossila bränslen. Samtidigt har länderna stora egna tillgångar på biobränslen och potential att öka produktionen av biomassa från de egna skogarna och jordbruket. Att utveckla bioenergisektorn skapar ökad energitrygghet, ekonomisk utveckling och sysselsättning samtidigt som utsläppen av koldioxid minskas. / Svebio
  Läs mer
 • Preem visar allt större intresse för lignin

  Etiketter: Bioenergi
  Lignin finns i stor mängd i Sverige och det vill Preem utnyttja för att minska beroendet av fossila bränslen. Preems vd Petter Holland säger i en kommentar i en bilaga i Dagens Industri, att förnybara bränslen från lignin kan bli verklighet redan i år från företaget. / Papernet.se
  Läs mer
 • Karin Varverud fick Jan Häckners bioenergistipendium 2014

  Etiketter: Bioenergi
  Karin Varverud fick stipendiet på 10 000 kr för att hon visat att det är möjligt att ersätta fossila bränslen med biobränslen inom lantbruket. Jan Häckners bioenergistipendium som delas ut varje år vid Svebios årsmöte gick i år till Karin Varverud. Karin är vd för Energifabriken och bedriver också lantbruk tillsammans med David Varverud på Smedberga Backgård utanför Motala. / Bioenergi
  Läs mer
 • En fallstudie om den svenska skogsindustrin

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsindustrins gröna omställning är exempel på en sektor som ställt om till att vara, i stora delar, hållbar. Studien visar tydligt att de omfattande miljökrav som introducerades i samband med miljölagstiftningen och en politik som har syftat till att fasa ut fossila bränslen, har genomförts parallellt med en positiv ekonomisk utveckling och bibehållen konkurrenskraft inom skogsindustrin. / Tillväxtanalys
  Läs mer

Sidor