fossil energi

 • Nytt kapitel i Skogsskötselserien om skogens bidrag till klimatarbetet

  Etiketter: Bioenergi
  Skogen i Sverige har länge gjort stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra än mer klimatnytta. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Trots satsningar på förnybart: Fossil energi subventioneras dubbelt så mycket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  3000-6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att kunna dra ner på stödet till fossil energi. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • SLU-stiftelser divesterar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU:s styrelse fattade på torsdagen beslut om divestering från fossil energi av SLU:s anknutna stiftelsers fondinnehav. Divestering betyder motsatsen till investering och rent konkret innebär det att göra sig av med fonder som är knutna till den fossila bränsleindustrin. / SLU
  Läs mer
 • Aktivt skogsbruk bra för klimatet

  Etiketter: Skog
  I en nyligen publicerad artikel jämförs klimatnyttan av olika sätt att använda avverkad biomassa och avverkningsrester, samt olika framtida skötsel. Bäst klimatnytta uppnås genom ökad produktion, vilket på sikt ger högre avkastning i form av avverkad biomassa och tillgängliga mängder avverkningsrester som i sin tur kan ersätta fossil energi och fossilintensiva produkter. / SLU
  Läs mer