föryngringsavverkning

 • Anmälda arealer för föryngringsavverkning fortsätter att minska

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i Sverige anmälde i augusti i år mindre areal för föryngringsavverkning än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna minskade i alla landsdelar utom i Norra Norrland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ett årtionde med allt bättre naturhänsyn

  Etiketter: Skog
  Naturhänsynen i Södras föryngringsavverkningar och gallringar har haft en positiv utveckling under det senaste årtiondet och ligger nu stadigt på en hög nivå. Det visar företagets gröna bokslut. / Södra
  Läs mer
 • Näst högsta anmälda föryngringsavverkningen under 2018

  Etiketter: Skog
  Under 2018 anmäldes det näst mest föryngringsavverkning sedan 1995. Det visar Skogsstyrelsens årsstatistik som nu är klar. Ökningen beror delvis på skogsbränderna under sommaren. Av omkring 21 000 ha inom brandområdena har 11 208 hektar anmälts till Skogsstyrelsen för avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Avverkningskostnaderna minskade marginellt under 2017

  Etiketter: Skog
  Avverkningskostnaden för föryngringsavverkning och gallring minskade marginellt i landet under 2017 jämfört med året innan. Det visar ny statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal fortsatte att öka i januari

  Etiketter: Skog
  Ökad areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Anmäld avverkningsareal fortsatte att öka i januari

  Etiketter: Skog
  Ökad areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning i alla landsdelar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ökad anmäld produktiv skogsmarksareal för föryngringsavverkning under 2017

  Etiketter: Skog
  Anmäld areal produktiv skogsmark för föryngringsavverkning uppgick under 2017 till 256 880 hektar, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Arealen har ökat i 18 av 21 län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rekordbetyg för miljöhänsyn till mark och vatten

  Etiketter: Skog
  Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017. En stor förbättring rör påverkan på mark och vatten där andelen godkända föryngringsavverkningar har ökat från 76 till 98 procent sedan 2010. Detta trots den regniga hösten 2017. / Södra
  Läs mer
 • Korrigerade uppgifter om gallring och föryngringsavverkning

  Etiketter: Skog
  Korrigerade uppgifter för Statistiska Meddelanden JO312 SM 1701 från Skogsstyrelsen 2017-08-31 om bruttoavverkning 2016 (i sammanfattningen). / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kostnader i det storskaliga skogsbruket under 2016

  Etiketter: Skog
  Kostnader för föryngringsavverkning (SEK m3/f ub) minskade marginellt i både norra och södra Sverige under 2016 jämfört med året dessförinnan. Även gallringskostnaden minskade marginellt i norra Sverige medan den ökade något i södra Sverige. För hela landet var totala avverkningskostnaden oförändrad under 2016 jämfört med året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor