föryngring

 • Skogsstyrelsen korrigerar statistik om träd och träddelar som lämnats vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen korrigerar statistik som varit felaktig sedan 2008. Statistiken rör kvantiteter av träd och träddelar som lämnats som hänsyn vid föryngringsavverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Godkända föryngringar på fortsatt hög och stabil nivå

  Etiketter: Skog
  Andelen föryngringsareal som uppfyller kraven i skogsvårdslagen, var vid Skogsstyrelsens senaste inventering 91 procent. Plantering är den föryngringsmetod som ger högst andel godkända föryngringar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt över 90 procent godkända föryngringar

  Etiketter: Skog
  På 91 procent av den avverkade arealen får skogsbruket upp ny skog på det sätt som lagen kräver. Det visar Skogsstyrelsens inventering av återväxten. Det är oförändrat jämfört med förra årets resultat och fortsatt den högsta nivån sedan 1999 då inventeringen startade i nuvarande form. / Skogsstyrelseb
  Läs mer
 • Mer kunskap om föryngringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många plantor dör i onödan och markens möjligheter tas inte tillvara fullt ut vid etable-ring av ny skog. Därför drar Lantbruksuniversitetet i Alnarp igång en kurs helt inriktad på föryngringar. / SLU Skog Alnarp
  Läs mer
 • Miljontals plantor på väg för att bli nästa generation i de svenska skogarna

  Etiketter: Skog
  375 miljoner skogsplantor planteras årligen i Sveriges skogar. 43 miljoner av dessa planteras av Stora Enso Skog. Det finns flera olika sätt att föryngra, men det vanligaste och i särklass bästa är plantering av skog, vilket ger en bättre tillväxt. / Stora Enso
  Läs mer
 • Fler träd lämnas kvar när skogen föryngras

  Etiketter: Skog
  Mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen med hänsyn till miljön ökar, men det lämnas även mer av skyddszoner. Det visar statistiken från den senaste årliga uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort i samband med skog som föryngrats efter avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 120 miljoner fler lövträd på 25 år

  Etiketter: Skog
  Sedan 1993 har volymen lövträd i den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år. Det betyder att vi idag har omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan.* Samtidigt består föryngringarna som ska bli ny skog av både mer löv och mer tall än tidigare. Det innebär en utveckling mot en mer variationsrik skog. / Södra
  Läs mer
 • Bästa tipsen för att lyckas med planteringen

  Etiketter: Skog
  Nu är det planteringstider, men vad ska du tänka på för att få ett bra resultat av föryngringen? Var på hygget är det bäst att placera plantorna, vilka verktyg förenklar arbetet och hur går planteringen till rent praktiskt? Här ger virkesköparen Börje Hellman på Stora Enso dig sina bästa tips. / Stora Enso
  Läs mer
 • Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När ett bestånd ska anläggas prioriterar skogsbruket lägsta kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd, istället för att försöka optimera totalkostnaden för hela anläggningskedjan. Det visar en studie. / Skogforsk.
  Läs mer
 • Planera föryngring innan du slutavverkar

  Etiketter: Skog
  Ska du slutavverka i år? Tänk efter och planera noga för den nya skogen innan! Att studera det bestånd som ska avverkas ger värdefull kunskap inför föryngringen och vägleder dig mot vilka träslag du ska satsa på i nästa generation. / Stora Enso Skog
  Läs mer

Sidor