förvaltningsrätt

 • Renar störde jakt – förvaltningsrätt ger jägare rätt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Flera renar har uppehållit sig på en ö i Luleå skärgård. Älgjägare på ön menar att renarna försvårar jakten och får älgar att lämna ön. Men länsstyrelsen ansåg det inte nödvändigt att ge samebyn ett vitesföreläggande. Det tycker dock förvaltningsrätten som ger jägarna rätt. / Jaktia
  Läs mer
 • Södra överklagar dom om webbpublicering

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsstyrelsen får enligt en ny dom från förvaltningsrätten rätt att fortsatt publicera detaljerade kartor över planerade avverkningar. – Målet är principiellt viktigt och vi kommer därför att överklaga förvaltningsrättens dom, säger Mattias Johansson, chefsjurist. / Södra
  Läs mer
 • Förvaltningsrätten upphäver beslut om skyddsjakt på varg i Djura

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den 27 oktober fattade Länsstyrelsen Dalarna beslutat om att bevilja en ansökan om skyddsjakt på varg i Djura, Leksand kommun. Beviljandet gällde den varg som angripit får vid två tillfällen under sommaren och en gång under hösten. Men innan skyddsjakten kunde avslutas överklagades länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Luleå. De beslutade den 4 november om inhibering (tillfälligt stopp) av jakten medan ärendet hanterades. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Sveaskog får inte avverka skog man själva tidigare skyddat av miljöhänsyn

  Etiketter: Skog
  Det går inte att först skydda skog av miljöskäl och sedan ändra sig och avverka den. Det är följden av en dom i förvaltningsrätten i Umeå. Sveaskog ville avverka en skog i Storumans kommun som man bara 8 år tidigare avsatt av miljöhänsyn. Skogsstyrelsen stoppade avverkningen och Sveaskog överklagade. Men nu har domstolen bestämt att skogen inte får huggas ned. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Naturvårdsverket överväger att överklaga upphävt skyddsjaktbeslut

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Förvaltningsrätten ger Naturvårdsverket rätt på två av tre kriterier för skyddsjakt på varg i Skåne. Domstolen anser dock att Naturvårdsverket inte har visat att det inte finns någon annan lämplig lösning och att Naturvårdsverkets beslut därför ska upphävas. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Skyddsjakt omöjliggörs

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Förvaltningsrätten ändrade nyligen naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på en varg. Det öppnar nu för att alla beslut om skyddsjakter kan komma att överklagas av både stora och små intressegrupper. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Undanhöll skogsaffär på över en miljon

  Etiketter: Skog
  Förvaltningsrätten fryser 600 000 kronor som betalningssäkring för en lokalpolitiker från Västerbotten. Anledningen är att Skatteverket anser att mannen undanhållit en försäljning värd 1,1 miljoner. / Skogsaktuellt
  Läs mer