förvaltningsplan

 • Ny förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har reviderat den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur tillsammans med en arbetsgrupp från Dalarnas viltförvaltningsdelegation. Den nya planen gäller från 30 september 2020 fram tills att ny förvaltningsplan är beslutad. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Förvaltningsplan för skogsvildren på gång

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En förvaltningsplan för skogsvildren utarbetas just nu av universitetslektor Stig-Olof Holm vid Umeå universitet. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Så många rovdjur får finnas i länet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  250 björnar och 20 vargar ska finnas i länet. Det är målen i den förvaltningsplan för de stora rovdjuren i vårt län, som Länsstyrelsen har presenterat. Når man de nivåerna kan endast skyddsjakt vara aktuell. Förvaltningsplanen skall gälla fram till år 2021. / Svt Gävleborg
  Läs mer
 • Nya förvaltningsplaner för rovdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Förvaltningsplaner för stora rovdjur har antagits i Örebro län och Gävleborgs län. Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län antog under torsdagen planen, som beskriver hur de politiska målen om en gynnsam bevarandestatus och långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar ska uppnås. Förvaltningsplanen för stora rovdjur är det dokument som den fortsatta förvaltningen av rovdjur vilar på. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • JRF Örebro vill ha färre lodjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägarnas Riksförbund i Örebro län har skrivit ett remissyttrande kring länsstyrelsens förvaltningsplan för stora rovdjur i länet. Där poängterar de att de nivåer som föreslås ska ta hänsyn till övriga viltbestånd och till tamdjursbesättningar och även till hur situationen ser ut i angränsande län. / Jakt & Jägare
  Läs mer
 • ”Vargar ska finnas i länet”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Uppsala län har antagit en ny förvaltningsplan för stora rovdjur som till exempel varg och lodjur. / Svt Uppland
  Läs mer
 • ”Vi har fastnat i någon sorts biologiträsk”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverkets förvaltningsplaner för stora rovdjur är långt ifrån tillfredsställande. Det anser Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. – Det här duger inte. Förvaltningsplanerna är sådant skick att de ej är användbara. Jag har svårt att se hur man ska komma vidare med det här som grund. / Svensk jakt
  Läs mer
 • Förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att redovisa nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn. Förvaltningsplanerna ska vi redovisa till regeringen senast den 15 januari 2013. Till och med den 30 november finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • LRF saknar långsiktiga mål i förvaltningsplanen för varg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen presenterat en förvaltningsplan för varg. Planen är en viktig del i arbetet med att hitta lösningar för Sveriges vargförvaltning. Särskilt eftersom EU-kommissionen ifrågasätter den svenska vargpolitiken. / LRF
  Läs mer