forskningsprojekt

 • Smartphoneteknik ska ge ny kunskap om träbroar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Samma typ av sensorer som finns i vanliga smartphones har monterats på Älvsbackabron, som är Nordens längsta snedstagsbro i trä. I ett nytt forskningsprojekt ska sensorerna registrera rörelser på bron för att ge nya kunskaper kring träbrokonstruktioner. Förväntningarna på resultaten är höga hos Martinsons, som konstruerat och levererat bron. / mynewsdesk
  Läs mer
 • Miljonregn över landets skogsforskare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En stor andel av anslagen gick till nya projekt inom skogsforskning när Forskningsrådet Formas nyligen delade ut 421 miljoner kronor till 112 nya forskningsprojekt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Stort anslag till Umeå universitet för utveckling av ”grönt kol” av biomassa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprojektet SECTOR beviljas 69 miljoner kronor av EU Sjunde ramprogrammet varav 9,5 miljoner tilldelas en forskargrupp vid Umeå universitet. Medlen ska användas till utveckling av torrefieringsbaserade tekniker och marknadsintroduktion av torrefierade produkter som fasta hållbara energibärare. / Umeå Universitet
  Läs mer

Sidor