forskningsprojekt

 • Varannan älgkalv överlevde sommaren

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ungefär varannan älgkalv i Norrbottens län har överlevt sommaren. Det visar preliminära resultat från det forskningsprojekt med GPS-märkta älgar som inleddes under vårvintern./ Piteå-Tidningen
  Läs mer
 • Energiskog lyft för förorenad mark

  Etiketter: Bioenergi
  Det går att minska risken för att föroreningar sprids i marken genom att odla energiskog. Det visar resultat från ett forskningsprojekt som Statens geotekniska institut, SGI, har gjort. / ATL
  Läs mer
 • Sveaskog satsar på ett ETT-fordon

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  ETT står för, En Trave Till, och är resultatet av ett forskningsprojekt där skogsnäringen, fordonsindustrin, Trafikverket och Transportstyrelsen samarbetat. ETT-fordonet har två släp, hela ekipaget är sex meter längre och 30 ton tyngre än en konventionell timmerbil, Sveaskog räknar med att sätta in en bil i trafik efter sommaren. / Woodnet
  Läs mer
 • Kunskap om älgens vandringar ska minska älgbetesskador

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En älginventering har inletts i Norrbotten där 90 älgar ska GPS-märkas för att kartlägga deras rörelsemönster. Syftet med det tre-åriga forskningsprojektet är att på sikt minska älgbetesskadorna. / Sveaskog
  Läs mer
 • Umeåforskare utsedd till årets Zornstipendiat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anna Sténs, historieforskare vid Umeå universitet och verksam inom bland annat forskningsprojektet Future Forests, har av Sverige-Amerika Stiftelsen utsetts till årets Zornstipendiat. / Umeå universitet
  Läs mer
 • HighBio2 seminarium ”Biomass to Energy and Chemicals”

  Etiketter: Bioenergi
  Syftet med projektet är att särskilt studera möjligheter till utnyttjande av skoglig biomassa i produktionen av energi, biobränslen och olika kemikalier. Forskningsprojektet HighBio2 är ett samarbetsprojekt mellan partners i Finland och Sverige. Seminariet hålls på engelska. Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.
  Läs mer
 • Forskning om älgens effekter i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Älgskador i skogen ska undersökas vetenskapligt. SLU och Holmen ska samarbeta om ett forskningsprojekt för att ta reda på hur stora skadorna blir när älgar betar i skogen. / Skogsland
  Läs mer
 • Forskare hoppas få del av miljoner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringens forskningsmiljoner för att utveckla trä, skogsråvara och biomassa väcker förhoppningar. Skogsforskarna vid SLU hoppas på nya forskningsprojekt om uthålligt utnyttjande av skogsmarken. / Skogsland
  Läs mer
 • Nytt forskningsprojekt för Brattåsstiftelsen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Brattåsstiftelsen ger 1,2 MSEK till det tvååriga forskningsprojektet "Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare". Det ska genomföras av Erik Wilhelmsson, SLU (projektledare) och Johan Sonesson, Skogforsk. Projektet är en fortsättning på ett av stiftelsen tidigare stött projekt. Tillsammans syftar dessa projekt bl.a. till att ta fram en vägledning som kan användas av enskilda skogsägare när de ska formulera sina mål för skogsbruket på den egna fastigheten. / Brattåsstiftelsen
  Läs mer
 • Hur funkar pellets? Nytt forskningsprojekt ska ge svar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I slutet av förra året påbörjades ett forskningsprojekt med en budget på närmare 25 miljoner kronor vid SLU. Syftet är att undersöka en mängd olika faktorer kring pellets och pelletsproduktion. För trots att det inte är någon ny produkt finns det stora kunskapsluckor på flera områden som rör både produktion och hantering av pellets. / Woodnet
  Läs mer

Sidor