forskningsprojekt

 • Mittuniversitetet del i samarbete för framtidens batteri

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Effektivare sätt att bygga batterier och andra enheter för att lagra energi. Det är målet för det nya forskningsprojektet MODULIT där Mittuniversitetet deltar de närmaste fyra åren. Billig och effektiv energilagring är en förutsättning för utveckling av eldrivna fordon och för en effektiv användning av förnyelsebar elenergi, som vindkraft och solenergi. Vid Mittuniversitetet, och forskningscentrumet Fibre Science and Communication Network (FSCN), pågår forskning kring papper och energi sedan flera år tillbaka. Man studerar hur man kan lagra energi med papper som grund och genom stora projekt för energieffektivare pappersprocesser. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Halva befolkningen borta när trädet växt upp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En tydlig förändring sker i det privata skogsägandet. Allt fler skogsägare bor en bra bit ifrån den skog de äger medan skogsrika, befolkningsglesa kommuner tappar halva befolkningen under tiden ett träd växer upp. Det visar resultat från forskningsprojektet PLURAL vid SLU./ SLU
  Läs mer
 • Massa- och pappersforskning blir nya företag

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Två forskningsprojekt vid Mittuniversitetet blir nu nya företag. De nystartade företagen är OnTop Measurement, som mäter ytstruktur på papper online, och Collimated Chipping Technology, en unik teknik för behandling av flis för massaproduktion för att sänka energiförbrukningen. Det framgår av ett pressmeddelande från Mittuniversitetet./ Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Deltagare sökes till forskningsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vi söker deltagare till en studie med syfte att analysera unga vuxnas relation och inställning till skog och skogsägande. Deltagande i studien innebär att du i en grupp om 5–8 personer, under 2–3 timmar, diskuterar frågor kopplade till skog och skogsägande. / Norrskog
  Läs mer
 • Drygt 9 miljoner från Naturvårdsverket till SLU i Grimsö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU-forskare har beviljats anslag i två av Naturvårdsverkets satsningar på prioriterade utmaningar i miljöarbetet: Styrmedel för miljöarbetet och Värdet av ekosystemtjänster. Projekten kommer att pågå fram till 2016. / SLU
  Läs mer
 • Sex miljoner lyfter forskning om skogsnäringens rötter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett forskningsprojekt om skogsnäringens framväxt i Norrlands inland får sex miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. För första gången tas ett samlat grepp om de sociala, ekonomiska och politiska konsekvenserna i lokalsamhället av industrialiseringen. I centrum för projektet står skogsnäringens framväxt och utveckling, enligt ett pressmeddelande från Mittuniversitetet./ Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Hunden hittar barkborrar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tolv hundar har i ett forskningsprojekt utbildats för att leta och hitta angrepp av granbarkborre. / ATL
  Läs mer
 • Spinnande finskt forskningsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förr var skogen full av otyg. I framtiden kan den i stället bli råvara för tyg som ersätter bomull och polyester, och Finland satsar nu på att bli en föregångare inom designade cellulosaprodukter. / Skogsland
  Läs mer
 • 770 miljoner kronor till svensk forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  27 forskningsprojekt med potential att leda till nya vetenskapliga genombrott beviljas drygt 770 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. – Det är extra roligt att Stiftelsen har kunnat bevilja så många projekt inom fysik och teknik, det visar på en glädjande bredd inom svensk forskning, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. / Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
  Läs mer
 • Växter ska rena förorenat vatten

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  På Linnéuniversitetet i Kalmar forskar man just nu om det går att använda växter för att rena förorenat vatten från industrier. Sedan ett par år tillbaka pågår ett forskningsprojekt på Kährs träindustri i Nybro. Det är Linnéuniversitetet som ställt upp behållare med olika innehåll för att ta reda på hur växter och solljus kan användas för att rena det vatten som kommer från bevattningen av timret och lakvatten från stora spånhögar. / SVT Smålandsnytt
  Läs mer

Sidor