forskningsprojekt

 • Södra beviljar 2,5 miljoner kronor till nya forskningsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett av projektet som tilldelats medel från forskningsstiftelsen är ett projekt med förarlösa fordon. I det projektet ska tekniska, säkerhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar undersökas för att introducera förarlösa truckar för hantering av virkespaket på sågverk. / Södra
  Läs mer
 • Framtidens fisk växer på träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vinnova har som en del i satsningen Utmaningsdriven innovation beviljat en halv miljon till projektet ”Forest fish, framtidens fisk växer på träd”, enligt ett pressmeddelande. Syftet med projektet är att skapa en ny värdekedja ”från skog till bord”. Projektet är ett nytänkande inom svensk matproduktion där procesströmmar från skogsindustrin blir mat via foder till fisk samtidigt som en handlingsplan för en lokal marknad i form av fiskodling skapas./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Brattåsstiftelsen finansierar tre nya projekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Brattåsstiftelsen satsar på tre nya forskningsprojekt: "Wood fuel harvesting impacts on forest ecosystem sevices" med Ylva Melin, SLU som projektledare. "Mobil laserskanning för insamling av träddata" med Erik Willén, Skogforsk som projektledare. "Push&Pull - en ny metod för skogsbruket att förbättra barkborrebekämpningen" med Christian Schiebe, Mittuniversitet som projektledare. / Brattåsstiftelsen
  Läs mer
 • Mät och förebygg farliga vibrationer med hjälp av mobilapp

  Etiketter: Skog
  En halv miljon arbetare som håller i maskiner eller kör fordon ska kunna minska risken för vibrationsskador, med hjälp av dagliga mätningar med en sockerbitsstor mätare och en mobiltelefon. Lage Burström vid Umeå universitet får 2 773 000 kronor för ett forskningsprojekt som har detta som mål. Helkroppsvibrationer är problem bland annat för förare av skogsmaskiner. / Byggkontakt
  Läs mer
 • Storslam för forskning inom skog och biomassa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KTH:s forskning inom skogsråvaror och biomassa håller hög nivå. Inte mindre än 8 av de 21 forskningsprojekt som beviljats anslag av Formas bedrivs av KTH-forskare. Av de 85 miljoner kronor som delas ut går nästan hälften till KTH:s forskning inom området. / KTH
  Läs mer
 • Forskning om älgarnas påverkan på skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Ett forskningsprojekt som kan få stor betydelse för älgstammens storlek i framtiden har startat. Det handlar om hur trädens tillväxt påverkas av älgarnas bete. / LT
  Läs mer
 • Svåra beslut om markanvändning lockar forskare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Storuman kommer att studeras i ett nytt forskningsprojekt. Gruvor, skogsbruk, Vindkraft, turism och rennäring ska samsas på samma marker och det innebär mängder av krångliga frågor som behöver lösas./ P4 Västerbotten - Sveriges Radio
  Läs mer
 • Innovativa förpackningslösningar ska minska matsvinnet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  VINNOVA har beviljat 500 000 kronor till forskningsprojektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn”. Projektet som koordineras av Innventia ska samla relevanta aktörer för att utveckla resurssmarta förpackningslösningar som leder till minskad resursförbrukning och miljöpåverkan i form av onödigt matavfall. / Vinnova
  Läs mer
 • Välkommen till Brattåsstiftelsens seminarium på SLU i Umeå den 27/5

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Stiftelsen anordnar den 27 maj 2014 ett seminarium vid SLU i Umeå för att presentera ett antal projekt som stiftelsen stött under senare år. Seminariet hålls på svenska, är öppet för alla intresserade och är avgiftsfritt. På agendan presenteras bland annat dessa två projekt: Instrument för skogsägarens målformulering och Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare.
  Läs mer
 • Avloppsrening som producerar biogas

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Forskare vid Karlstads universitet ska genomföra ett forskningsprojekt om energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappers- och massabruk. Satsningen är finansierad av Värmeforsk och den totala projektkostnaden är 2 052 000 kronor. / Webfinanser
  Läs mer

Sidor