forskningsprojekt

 • SLU om nytt forskningsprojekt: "Det här är ju framtiden"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I snart 100 år har vi i Sverige samlat in data om skogen och i takt med att mängden data växer ökar också behovet av ett sätt att analysera och samla den. Ett nytt forskningsprojekt på SLU i Umeå - Skogsdatalabbet - kan vara lösningen. / ATL
  Läs mer
 • Formas beviljar 97 miljoner till klimatforskning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 97 miljoner kronor till elva forskningsprojekt och åtta synteser inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. / Formas
  Läs mer
 • Svensk tall skapar grön bensin

  Etiketter: Bioenergi
  Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • 9 miljoner till forskning och utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol. Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om stubbar. Studien visar också att intensiv stubbskörd påverkar biologisk mångfald negativt, men så länge stubbar bara tas ut på en mindre andel av hyggena är det inget hot ens mot känsliga arter./ SLU
  Läs mer
 • Nytt forskningsprojekt om minskad bränsleförbrukning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att minska lastbilars användning av drivmedel är ett viktigt steg mot att nå de miljömål som finns på EU-nivå. Nu har forskare vid KTH genomfört ett forskningsprojekt med lyckat resultat. / Transportnet
  Läs mer
 • Vi mår bra av trä

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu är det vetenskapligt bevisat, det som många inom byggbranschen redan vet: trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New, har just avslutats. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • Flygbränslen från skogsråvara fullt möjligt

  Etiketter: Bioenergi
  Övergången från fossila drivmedel inom flygindustrin utmanas av jämförelsevis höga kostnader för biodrivmedel. Forskningsprojektet LignoJet visar nu att olja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av biojetbränsle. / Innventia
  Läs mer
 • Kährs Group i banbrytande forskningsprojekt om träets påverkan på inomhusmiljön

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Trä frigör värme när det blir kallt – och kyler när det blir varmt. Det innebär att trä i till exempel golv, tak och väggar kan bidra till att spara energi. Det här är en av slutsatserna i ett omfattande, paneuropeiskt forskningsprojekt om hur trä påverkar inomhusmiljön. I projektet Wood2New samverkar industrin, däribland Kährs Group, och akademin i syfte att stimulera till ett ökat användande av trä i inredningar. / Kährs Group
  Läs mer
 • A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprojekten Cellulose Fibre materials, Cellulose for the Future samt Paper mill for textile recycling in the circular economy framework har nyligen startat som en direkt effekt av Innventias projekt A Cellulose-Based Society. Förstudierna inom dessa projekt ska bland annat mynna ut i förslag till vårt nästa forskningsprogram som startar i januari 2018. / Innventia
  Läs mer

Sidor