forskningsprojekt

 • Skadade och döda tallar på SCA-mark ska ge nytt liv

  Etiketter: Skog
  SCA är markvärd för ett forskningsprojekt om veteraninsering som utförs av Mittuniversitetet. Syftet är att se vilka metoder som bäst skyndar på bildningen av ved som normalt bara finns hos gamla träd, för att återskapa livsmiljöer för hotade arter. / SCA
  Läs mer
 • Poppel med energi och växtkraft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt forskningsprojekt kartlägger potentialen för poppel. Preliminära uppskattningar visar att den är 30 miljoner kubikmeter om året, vilket motsvarar en tredjedel av dagens totala avverkningsnivå. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ny kunskap om blandskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Flera nya forskningsprojekt ökar kunskapen om hur blandskog bör skötas. Oftast väcks frå-gan först vid gallringen. Helst bör blandning-en planeras långt tidigare. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Rötter och grenar ska bli kläder åt vårdpersonal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen. Det är målet med ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet i samverkan med Region Stockholm. / Forskning.se
  Läs mer
 • Lampor och element i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inte nog med att skogen binder kol och minskar klimatförändringen, den har också förmågan att dämpa effekten av ett varmare klimat. Möjligheten klarläggs i ett spektakulärt forskningsprojekt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Forskningsprojekt kan rädda gatuträd och binda koldioxid

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att rädda eller liva upp äldre träd i hårdgjord stadsmiljö var vad utvecklare på Malmö stad sökte efter. Kanske finns svaret i att, med tryckluft, skjuta ner biokol i marken runt äldre träd som en gång planterats utan bra förutsättningar för att växa och bli gammalt. / Malmö stad
  Läs mer
 • Hållbart friluftsliv under lupp

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vilka effekter har egentligen friluftsliv och idrott på vår natur och miljö? Ja, den frågan ska nu ett fyraårigt forskningsprojekt på Mittuniversitetet borra i. – Det behövs eftersom det finns en stor kunskapsbrist , säger forskaren Sandra Wall-Reinius. / Svt Jämtland
  Läs mer
 • Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018. / KSLA
  Läs mer
 • 6, 5 miljoner till forskning om skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,5 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • BioInnovation lyser ut sex miljoner till banbrytande biobaserade projekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I utlysningen ”Hypotesprövning – steg 1” söks nu innovativa mindre forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar biobaserade material, produkter och tjänster. / BioInnovation
  Läs mer

Sidor