forskningsprojekt

 • Forskningsprojekt kan rädda gatuträd och binda koldioxid

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att rädda eller liva upp äldre träd i hårdgjord stadsmiljö var vad utvecklare på Malmö stad sökte efter. Kanske finns svaret i att, med tryckluft, skjuta ner biokol i marken runt äldre träd som en gång planterats utan bra förutsättningar för att växa och bli gammalt. / Malmö stad
  Läs mer
 • Hållbart friluftsliv under lupp

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vilka effekter har egentligen friluftsliv och idrott på vår natur och miljö? Ja, den frågan ska nu ett fyraårigt forskningsprojekt på Mittuniversitetet borra i. – Det behövs eftersom det finns en stor kunskapsbrist , säger forskaren Sandra Wall-Reinius. / Svt Jämtland
  Läs mer
 • Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018. / KSLA
  Läs mer
 • 6, 5 miljoner till forskning om skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,5 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • BioInnovation lyser ut sex miljoner till banbrytande biobaserade projekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I utlysningen ”Hypotesprövning – steg 1” söks nu innovativa mindre forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar biobaserade material, produkter och tjänster. / BioInnovation
  Läs mer
 • SLU om nytt forskningsprojekt: "Det här är ju framtiden"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I snart 100 år har vi i Sverige samlat in data om skogen och i takt med att mängden data växer ökar också behovet av ett sätt att analysera och samla den. Ett nytt forskningsprojekt på SLU i Umeå - Skogsdatalabbet - kan vara lösningen. / ATL
  Läs mer
 • Formas beviljar 97 miljoner till klimatforskning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 97 miljoner kronor till elva forskningsprojekt och åtta synteser inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. / Formas
  Läs mer
 • Svensk tall skapar grön bensin

  Etiketter: Bioenergi
  Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • 9 miljoner till forskning och utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol. Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om stubbar. Studien visar också att intensiv stubbskörd påverkar biologisk mångfald negativt, men så länge stubbar bara tas ut på en mindre andel av hyggena är det inget hot ens mot känsliga arter./ SLU
  Läs mer

Sidor