forskningsprogram

 • Mistra Digital Forest banar väg för robotik i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kraftsamlar svensk skogsindustri och akademi för att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Forskningen vid Umeå universitet syftar till att ge maskiner i skogen förmåga att uppfatta sin omgivning och förutse effekten av olika beslut med hjälp av digital fysik och sensordata. Detta ska leda till smarta beslutsstöd och autonoma funktioner hos skogsmaskiner. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra har nyligen beslutat att finansiera forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skog, makt och människor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen - hur vi brukar, skyddar och använder den - är ett forskningsämne som placerar sig mitt i skärningspunkten mellan natur och samhälle. Forskningsprogrammet Future Forests utgångspunkt har varit att frågeställningarnas karaktär kräver samarbete över gränserna, mellan discipliner och med parter utanför akademin. När forskningsprogrammet nu tar sikte på nästa fas finns det anledning att reflektera över några av den tvärvetenskapliga forskningens styrkor och utmaningar. / SLU
  Läs mer
 • Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Future Forests arrangerar måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. En huvudfråga är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Seminariet är ett viktigt inspel till det nationella skogsprogram som regeringen ska ta fram i dialog med ett 20-tal organisationer och myndigheter de närmaste åren. / SLU
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle intresserar många

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Stubbar som biobränsle, är det en bra idé? Intresset för biobränsle från skogen är stort och efterfrågan på olika bränslesortiment ökar. Den 26:e mars träffades forskare, myndigheter och företag på World Trade Center i Stockholm för att ta del av resultat från ett åtta år långt forskningsprogram. / SLU
  Läs mer
 • Statsvetare tar ledarroll i skogsforskningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Statsvetaren Camilla Sandström vid Umeå universitet får en ny central roll i forskningsprogrammets Future Forests ledning från årsskiftet, då hon tillträder som biträdande programchef. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • VR-stöd till SLU för utvecklingsforskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2014 års ansökningar inom forskningsprogrammet utvecklingsforskning - projektbidrag och Swedish Research Links. / SLU
  Läs mer
 • Forskaren Erland Mårald vill förvalta skogsresurserna med fler idéer och vidare perspektiv

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Dagens svenska skogar skapades för fyra, fem, sex generationer sedan. Målet var ett, oomtvistat och tydligt: hög skogsproduktion som skulle skapa tillväxt och välfärd. – Men med fler idéer om handlingsalternativen då hade vi haft en större skoglig bredd i dag, säger Erland Mårald, professor i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet och en av forskarna i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forests. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Release av Papermaking towards the future/Forskningsprogram

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Hur ser framtidens pappersprodukter ut? Vilka kommer att producera dem och hur? Svaren finns i Papermaking towards the future - Innventia Global Outlook Report. Välkommen att ta del av rapporten och hur Innventias kommande forskningsprogram kommer att bana väg för framtiden på vår releasefest för Papermaking towards the future och Innventia Research Programme 2015-2017! Välkommen till Innventia den 17/3 kl 17-19.
  Läs mer
 • Forskning om biobränslen säkrad

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Arbetet med att utveckla förnyelsebara bränslen genom forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) är säkrat i och med ett nytt beslut av Energimyndigheten. Beslutet innebär finansiering under minst 2,5 år av ett omfattande forskningsprogram vid LTU samt drift av universitetets egen förgasningsanläggning LTU Green Fuels. – LTU Biosyngas Center är ett öppet forskningscentrum och vårt mål är att successivt lägga till projekt som passar för att genomföras i pilotskala eller på en sidoström från processens olika steg. Nya akademiska och industriella parter är välkomna att använda anläggningen för forskning som bidrar till att minska beroendet av fossila råvaror och drivmedel, säger Rikard Gebart, professor vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande./ Luleå tekniska universitet
  Läs mer

Sidor