forskning

 • Välkommen till Höstförsöket 2018!

  Vi hoppas att det ska vara inspirerande för er och era elever att delta i riktig forskning! I Höstförsöket 2018 vill vi undersöka hur utvecklingen av höstlövsfärger skiljer sig åt mellan olika träd och i olika delar av landet. Vi hoppas på din hjälp! Lärarhandledning och datainsamlingsprotokoll publiceras på Höstförsökets hemsida och skickas ut via separat mail till alla anmälda. / SLU
  Läs mer
 • 110 miljoner till nya satsningar från Formas

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsrådet Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna. / Formas
  Läs mer
 • Nytt "superträ" kan ersätta stål

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En behandling som gör en furubräda stark som stål. Forskare vid Marylands universitet kallar processen för superträ: "Den här typen av trä skulle kunna användas i bilar, flygplan och byggnader", säger Liangbing Hu. / NyTeknik
  Läs mer
 • 300 miljoner till nya material

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nio forskare får dela på nära 300 miljoner kronor i utlysningen ”SSF - Material för energitillämpningar”. Andreas Dahlin, Chalmers, har tilldelats 30,7 miljoner kronor för projektet Böjbart elektroniskt papper i färg. / Mentor
  Läs mer
 • Molekylerna som aktiverar fotosyntesen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att fotosyntesen ska fungera fullt ut i växterna, krävs en aktivering av rätt gener i växtens kloroplaster. Nu har Umeåforskare identifierat hur detta går till på molekylnivå, från ljussignal till aktiva gener. / Forskning.se
  Läs mer
 • Forskning ska ge färre konflikter i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskaren Malin Brännström ska i ett nytt projekt djupdyka i skogsvårdslagen och avvägningar mellan olika intressen. Hon hoppas det kan leda till färre konflikter om skogen. / SR Sameradion
  Läs mer
 • 3 miljoner till forskning om biologisk mångfald

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med 3 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till biologisk mångfald. Tre olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • Så många projekt beviljades medel

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Se videon där Formas Karin Önneby, som är forskningssekreterare och projektledare för årliga öppna utlysningen, pratar om årets utlysning och hur många forskningsprojekt som beviljats medel. / Formas
  Läs mer
 • SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och en miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung i SLU:s forskning under 40 år. / SLU
  Läs mer
 • Skogssällskapet delar ut 21 miljoner till mer kunskap om skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I årets utlysning fortsätter Skogssällskapet att öka sina anslag till forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Sammanlagt 21 miljoner kronor delas ut från Skogssällskapet och närstående stiftelser. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor