forskning

 • Sundbladsfonden instiftar pris för nya forskare i skogsindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond kompletterar nu sitt årliga Kompetensutvecklingspris med ett pris riktat till nya forskare. Young Researcher´s Award om 400 000 kr riktar sig till forskare som verkat max fem år inom skogsindustriell forskning. Dessutom ökas prissumman för Kompetensutvecklingspriset. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • ​Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030. / Formas
  Läs mer
 • Konkurrenskraft och återstart med forskning, innovation och investeringar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Forskning och innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I höstbudgeten föreslår därför regeringen ökad finansiering till Vinnova, RISE och Business Sweden för insatser som bidrar till att återstarta Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • 19 miljoner kronor att ansöka om för skogsforskning

  Etiketter: Skog
  Nu är Skogssällskapets årliga utlysning öppen. Tillsammans med fyra närstående stiftelser utlyses 19 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor kommer från Stiftelsen Skogssällskapet. "Det känns extra bra i dag när det är dags för vår årliga utlysning att vi har möjligheten att dela ut en rejäl summa pengar till skogsforskningen", säger Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sprid ny kunskap - jobba hos Skogforsk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Var med och utveckla framtidens skogsbruk. Som anställd på Skogforsk arbetar du i det spännande gränslandet mellan forskning och praktik. Läs mer om vilka lediga tjänster som finns! / Skogforsk
  Läs mer
 • Flera forskare delar på 4,3 miljoner kronor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Craafordska stiftelsen har idag tilldelat elva forskare vid Linnéuniversitetet sammanlagt 4,27 miljoner kronor. Anna Jensen, institutionen för skog och träteknik, får 200 000 kronor för projektet Kan gödsling göra skogen mer motståndskraftig mot framtida temperaturförändringar? / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Forskning om bioenergi sätter Sverige på kartan

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndigheten har finansierat forskning om biobränslen sedan 2005. Utvärderingen belyser vilken effekt forskningen haft. / Energinyheter
  Läs mer
 • Replik: Lita på SLU:s forskare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att forskare kommer till olika slutsatser i frågan om skogens klimatnytta uppfattas ofta som en svaghet. I själva verket bör det ses som ett sundhetstecken eftersom vetenskapliga fakta byggs upp genom återkommande studier över längre tid. / VK.se
  Läs mer
 • SLU mötte omvärlden vid seminarium om forskningens samhällsnytta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU anordnade tillsammans med KSLA ett seminarium den 11 juni om forskningens samhällsnytta med fokus på hur SLU bidrar till samhället genom att samverka med externa aktörer. De nästan hundra deltagarna kom från akademien, de gröna näringarna och politiken. Så gott som SLU:s alla akademiska ledare var på plats. Många av deltagarna hade synpunkter på SLU:s samverkan och diskussioner blev livliga och förslagen på förbättringar många. / SLU
  Läs mer
 • Nyckelpigor och nyhetsgranskning – forskningen förs framåt av flitiga skolelever

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förra året fick forskare förstärkning av tusentals svenska skolelever. En del tog kort på nyckelpigor i massexperimentet Nyckelpigeförsöket, andra hjälpte till att granska politiska nyheter i Nyhetsvärderaren. / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer

Sidor