forskning

 • "Satsningar på forskning lägger grunden för skogsnäringens framtida lönsamma affärer"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vi kan nu bygga höga hus i trä, framställa nya biobaserade material, och utveckla effektiva processer för att återvinna textil. Detta är områden där nya forskningsresultat tillämpats i skogsindustrin och skapat förutsättningar för nya framgångsrika affärer. Det skriver Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna, i Land Skogsbruk: "Det pågår en bred utveckling inom den skogsindustriella forskningen. Satsningar på forskning lägger grunden för skogsnäringens framtida lönsamma affärer." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Forskningssatsa ännu mer på skogsnäringen"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringen har presenterat sin forsknings- och innovationsproposition som pekar ut inriktningen för forskningspolitiken de kommande åren. Skogsindustrierna anser att de ökade generella anslagen till forskning och forskningsinfrastruktur är mycket positiva, men hade velat se fler riktade satsningar på skogsnäringen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Mistra Digital Forest - digital programkonferens

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ta del av det senaste inom forskningen i programmet och få en inblick i framtidens digitala skogsbruk. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • ​Miljonregn över SLU-forskare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Formas forskarråd har nu beslutat vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. Forskare från universitet och forskningsinstitut runt om hela Sverige får dela på 625 miljoner kronor under åren 2021–2024. Av dessa kommer ett fyrtiotal från Sveriges lantbruksuniversitet och de får dela på sammanlagt ca 125 miljoner kronor, alltså en femtedel av hela tilldelningen. / SLU
  Läs mer
 • SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.
  Läs mer
 • Över 150 miljoner till forskare vid KTH

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sammanlagt 43 forskare vid KTH får tillsammans 153 miljoner kronor i anslag i Vetenskapsrådets stora utdelning inom naturvetenskap och teknik. Finansieringen går till projekt inom alltifrån kärlsjukdomar och sömnapné till robotinlärning och kvantkaos. / KTH
  Läs mer
 • Sundbladsfonden instiftar pris för nya forskare i skogsindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond kompletterar nu sitt årliga Kompetensutvecklingspris med ett pris riktat till nya forskare. Young Researcher´s Award om 400 000 kr riktar sig till forskare som verkat max fem år inom skogsindustriell forskning. Dessutom ökas prissumman för Kompetensutvecklingspriset. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • ​Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030. / Formas
  Läs mer
 • Konkurrenskraft och återstart med forskning, innovation och investeringar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Forskning och innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I höstbudgeten föreslår därför regeringen ökad finansiering till Vinnova, RISE och Business Sweden för insatser som bidrar till att återstarta Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • 19 miljoner kronor att ansöka om för skogsforskning

  Etiketter: Skog
  Nu är Skogssällskapets årliga utlysning öppen. Tillsammans med fyra närstående stiftelser utlyses 19 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor kommer från Stiftelsen Skogssällskapet. "Det känns extra bra i dag när det är dags för vår årliga utlysning att vi har möjligheten att dela ut en rejäl summa pengar till skogsforskningen", säger Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor