Forskarupprop

  • 500 forskare larmar: Sluta subventionera förbränning av trä – inte koldioxidneutralt

    Etiketter: Skog
    Över 500 forskare (därav ett 40-tal svenska) uppmanar både EU och USA:s nya administration att sluta behandla förbränning av trä som koldioxidneutralt, Storskaliga subventioner bör därmed upphöra vilket bidrar till den starkt ökade efterfrågan på vedpellets som driver på skogsförstörelse och förlusten av biologisk mångfald både i EU, USA, Kanada och östra Asien. I brevet uppmanas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Joe Biden att istället investera i mekanismer som skyddar skogar vilka är viktiga kolsänkor och försvarar den biologiska mångfald som de hyser.
    Läs mer