förpackning

 • Revidering av förpackningsdirektivet

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I EU:s direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns en allmän definition av förpackningar och kriterier för tolkning av vad som utgör förpackningar och inte. I bilaga 1 till direktivet finns en förteckning angående tillämpningen av kriterierna. / Packnet
  Läs mer
 • Stora skillnader i attityden till förpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Innventia har genomfört en internationell studie av konsumenternas attityder till förpackningar i samarbete med Kairos Future. Resultaten visar på stora skillnader i attityder till förpackningar mellan konsumenter i olika världsdelar. I Indien är t ex konsumenterna oro över förpackningarnas miljöpåverkan betydligt större än i Sverige. Även attityden till olika förpackningar skiljer sig. / Packnet
  Läs mer
 • Graphic Packaging genomför aviserade köp och skapar europeisk kartongjätte

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  USA-baserade Graphic Packaging Holding meddelar att de tidigare aviserade köpen av brittiska Contego Packaging Holdings (läs här) och svenska Å&R Cartons affärsområde ”Beer and Beverage” (läs här) nu är genomförda. Affärerna innebär att Graphic Packaging tillsammans med sina egna europeiska enheter skapat en av Europas största förpackningstillverkare inom falskartong. / Packnyheter
  Läs mer
 • Standarder för miljösmarta förpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna med. Standarderna tar upp optimering av förpackningssystem och hur förpackningar bäst kan återanvändas, återvinnas eller bli till ny energi. Sverige har lett arbetet tillsammans med Kina och de nya standarderna finns tillgängliga hos SIS, Swedish Standards Institute. / Webfinanser
  Läs mer
 • Fyra WorldStar till Smurfit Kappa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Förpackningstillverkaren Smurfit Kappa fortsätter att skörda framgångar i den globala förpackningstävlingen WorldStar. I fjol vann man två WorldStar-utmärkelser och i årets tävling dubblade man den skörden och tilldelades fyra WorldStar. ”Att bedömas av kolleger och tilldelas dessa fyra utmärkelse är glädjande för oss och är inte bara belöningar för individuella kvaliteter som grafik, tryck eller förpackningslösning utan är än mer ett bevis på ett framgångsrikt lagarbete i vår koncern”, säger Tony Smurfit, operativ chef i Smurfit Kappa. / Packnyheter
  Läs mer
 • Tremiljoners-satsning på förpackningslabb

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nefab i Runemo har satsat tre miljoner kronor i ett modernt förpackningslabb. Där kan man testa emballage genom att utsätta dem för påfrestningar av olika slag. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Lägesrapport från svensk förpackningsindustri

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Packbridge har tagit fram en färsk lägesrapport över tillståndet i svensk förpackningsindustri, ”The Swedish Packaging Industry – An Overview”. Rapporten har författats av Felix Helander och finns tillgänglig för medlemmar i Packbridge. Rapporten ger en bild av den ekonomiska utvecklingen från 2007 och framåt för olika sektorer och industrin som helhet. Den ger också en bild av utvecklingen för branschen efter bolagsstorlek. / Packnet
  Läs mer
 • Belgiskt forskarteam utvecklar supersnabbt inspektionssystem

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Ett belgiskt forskarteam har utvecklat två nya inspektionssystem för att kontrollera tätheten hos tätningar och förseglingar hos förpackningar. Systemen bygger på en supersnabb online-teknik som omedelbart upptäcker och matar ut felaktiga förpackningar. De två systemen, som kallas Seal-Scope™ och Seal-Cam™, kan utan problem integreras i de flesta befintliga förpackningsmaskiner, skriver brittiska RDM Test Equipment, som tillverkar och marknadsför systemen. / Packnyheter.se
  Läs mer
 • Drömförpackningen ger produkten ett mervärde

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Form, funktion, miljöhänsyn och estetik. En förpackningsdesigner har många aspekter att ta hänsyn till när en helt ny förpackning skapas. – Miniräknaren är ett viktigt redskap. Man måste ner och mäta på lastpallsnivå för att kontrollera så att transporterna blir så effektiva som möjligt. / Sydsvenskan
  Läs mer
 • Se förpacknings-TV idag

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Packbridge har sedan en tid börjat livesända sin konferenser. På dagens program står en konferens om Ny standard och EU:s Förpackningsdirektiv. Konferensen hålls på Dansk Teknologisk Institut i Taastrup, strax utanför Köpenhamn. Sändningen börjar kl 15.00. / Packnet
  Läs mer

Sidor