förpackning

 • Industri kraftsamlar för att driva återvinningsfrågor globalt

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Fem företag inom förpackningsindustrin har bildat ett nytt nätverk för att gemensamt driva hållbarhetsfrågor på global nivå. Det är BillerudKorsnäs, Elopak, SIG Combibloc, Stora Enso och Tetra Pak som i den nya organisationen GRACE, Global Recycling Alliance for Beverage Carton and the Environment, ska arbeta för en hållbar förpackningsindustri. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Ny storsatsning av Stora Enso

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nu ger sig Stora Enso på allvar in i kampen om hållbara förpackningar till snabbsmatskedjor och cateringbranschen. / Packnet
  Läs mer
 • Tänk om förpackningar kan göra skillnad?

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Genombrott av BillerudKorsnäs

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Snart kan vi ha självlysande förpackningar som talar eller vill kommunicera med oss på något annat sätt i affären. Ett viktigt steg mot att förverkliga förpackningars interaktivitet är ett batteri som klarar energiförsörjningen på ett enkelt, billigt och miljövänligt sätt. BillerudKorsnäs ligger i frontlinjen för denna utveckling. / Packnet
  Läs mer
 • ​Förpackningslösningar för en hållbar framtid

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Förpackningar står för en stor del av jordens nedskräpningsproblem. Men förpackningar skyddar också tio gånger mer resurser (material, vatten, energi) än vad som krävs för att producera dem, vilket skapar hållbara leveranskedjor. Därför är det viktigt med hållbara förpackningslösningar för att minska mängden avfall. Genom det mångfacetterade initiativet Better Planet Packaging lyfts denna viktiga fråga av Smurfit Kappa, som är ett världsledande företag inom pappersbaserade förpackningar. / Piteå Science Park
  Läs mer
 • En pappersbaserad framtid är inte science fiction

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  På BillerudKorsnäs har man gjort till sin ledstjärna att ständigt utmana konventionella förpackningar. / Packnet
  Läs mer
 • Studenter skapar framtidens förpackningar i BillerudKorsnäs årliga PIDA-tävling

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Hur ser en hållbar och spännande förpackning ut år 2030? Under årets designtävling Packaging Impact Design Award (PIDA) lär vi få se många och innovativa svar på den frågan. I år uppmanar arrangören BillerudKorsnäs nämligen de deltagande studenterna att blicka in i framtiden och ta fram en nyskapande, funktionell och hållbar förpackning som ska lösa framtidens problem. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • 650 000 ton lämnat till återvinning av svenska folket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ny statistik från Förpacknings – och tidningsinsamlingen visar att svenska folket i hög grad fortsätter att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Under 2018 lämnade varje person i genomsnitt in närmare 64 kg till återvinning. Totalt lämnades över 650 000 ton förpackningar och tidningar till återvinning via FTI. Mängden motsvarar Globen fylld med material, från golv till tak, 28 gånger om. Resultatet från insamlingsstatistiken visar på en ökning från 2017. / FTI
  Läs mer
 • Vart tog färgen vägen - effekter av vätskeabsorbtion vid flexotryck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En viktig del av förpackningar är den tryckta utsidan som kommunicerar med konsumenter. En låg tryckkvalitet kan i förlängningen påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. En ny avhandling som fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket. / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfyllda

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, visar statistik från Naturvårdsverket för 2017. / Packnet
  Läs mer

Sidor