förpackning

 • Världens starkaste fluting kommer från BillerudKorsnäs

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  När du använder världens starkaste fluting från BillerudKorsnäs öppnas en rad nya möjligheter. Med de starka förpackningsmaterialen kan du optimera förpackningsvikten utan att göra avkall på styrka, funktion och kapacitet. Det gör BillerudKorsnäs' fluting perfekt till wellådor för såväl frukt och grönsaker som konsumtionsvaror och tungt gods. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Intervju med Ravindra Parasnis

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Grafiska Företagen har fått ny VD från förpackningsbranschen. Ravindra Parasnis kommer från Stora Enso Packaging där han tidigare var VD. I en intervju presenteras han för organisationens medlemmar. / Packnet.se
  Läs mer
 • ”Carton of the year”: Naturlig skönhet får taktil inramning

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Förpackningen för ambuja, den naturliga hudvårdsserien från Legart Forschungsatelier, blev den stora vinnaren när den europeiska kartongbranschen röstade fram ”Carton of the Year”. Den vinnande förpackningen är gjord på Invercote G 200 g/m2 från Iggesund Paperboard och har en spännande öppning och förslutning som verkligen utnyttjar Invercotes strukturella egenskaper. / INS
  Läs mer
 • Nya gröna trendenser hos Avisera på Scanpack förpackningsmässa 2015

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I fokus för årets förpackningsmässa står de senaste nyheterna och innovationerna inom förpackningsteknik, design, material och maskiner. Mer fokus läggs även på hur man förpackar för att bidra till en mer hållbar utveckling. / Avisera
  Läs mer
 • Stora Enso avyttrar sitt förpackningsbruk i Komárom, Ungern

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso har tecknat ett avtal att avyttra sitt förpackningsbruk i Komárom, Ungern till det ledande belgiska förpackningsföretaget Van Genechten Packaging International S.A. / Affärsvärlden
  Läs mer
 • Återvinning av förpackningar överträffar nationella målen

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  De nationella målen för återvinning av förpackningar och tidningar slås fast av regeringen. För 2014 kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) återigen redovisa ett resultat till Naturvårdsverket, som överträffar samtliga regeringens mål. ”Speciellt glädjande är att trenden fortsätter med att svenskarna lämnar fler plastförpackningar till återvinning. Först då kan vi använda dem till nytt material. På så vis bidrar svenskarna till att tillverkare av plastprodukter kan använda återvunna förpackningar i stället för råolja vid tillverkning av till exempel bildelar, byggmaterial eller blomkrukor”, framhåller Kent Carlsson, VD för FTI. / Packnyheter
  Läs mer
 • Innovativa förpackningar ska minska matsvinnet

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Innventia koordinerar unikt samverkansprojekt som ska leda till minskat matsvinn. Resurssmarta förpackningslösningar som fungerar i alla delar av värdekedjan från livsmedels- och förpackningsproducent till konsument ska bidra till minskat resursslöseri. / Innventia
  Läs mer
 • Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen enligt en ny licentiatavhandling från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet. / Innventia
  Läs mer
 • Bra fibrer i filförpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Det finns ett företag i Sverige som är intresserat av just din gamla filförpackning. Faktum är att de är beredda att betala för den. Varje år köper de in tusentals ton begagnade pappersförpackningar. / Skaraborgs länstidning
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs tror på förvärv

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stark rapport av BillerudKorsnäs. Förvärv på förpackningsområdet möjlig. BillerudKorsnäs redovisar en vinst före skatt på 411 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 127 miljoner kronor motsvarande period året före. / Papernet
  Läs mer

Sidor