förpackning

 • Metsä Board lanserar ny liner

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Metsä Board, världsledande producent av bestruken white top liner, lanserar en ny helblekt liner som kompletterar Kemiart-sortimentet. Modo Northern Light är en obestruken liner med hög vithet och i låga ytvikter. Den är därför idealisk till mikrowell liksom till traditionella wellpappförpackningar. / Packnet
  Läs mer
 • Jättarna Bobst och Kodak går samman inom förpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  De två industrigiganterna Kodak och Bobst går samman i ett partnerskap med avsikten att förse förpackningsindustrin med nya, innovativa lösningar inom kartong, wellpapp och flexibla applikationer. De båda företagen skriver i ett gemensamt pressuttalande att man träffat ett strategiskt utvecklingsavtal, som går ut på att Bobst ska integrera Kodaks teknik i sitt utbud av maskiner och utrustning för förpackningsproduktion. ”Flexibilitet, snabbhet till marknaden och förbättrad kostnadsbild och viktigt för våra kunder och för att öka funktionerna i våra maskiner och utrustningar beslöt vik att gå samman med Kodak, speciellt med tanke på deras styrka på den digitala arenan”, säger Bobst Groups koncernchef Jean-Pascal Bobst (bilden). / Packnyheter
  Läs mer
 • Nya nedskärningar på Ekmans

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Förpackningsföretaget Ekmans på Torsvik söder om Jönköping drabbas av nya nedskärningar. Ett 20-tal anställda riskerar att förlora sina jobb. – Vi har drabbats av kundtapp till Polen vilket är en oroande trend, säger vd Torbjörn Sagerström. / Jönköpingsposten
  Läs mer
 • Succé för svensk förpackningsdesign i USA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Forskningsinstitutet Innventia och svenska designbyrån Tomorrow Machine har tilldelats ”The Dieline Sustainable Packaging Award 2013” för demonstratorn ”Sustainable Expanding Bowl” (bilden). Resultatet av det unika samarbetet mellan Innventias materialforskare och Tomorrow Machines designers är en expanderande och självöppnande livsmedelsförpackning i ett mekanoaktivt pappersmaterial, som kan leda till väsentligt minskade transportkostnader. Priset delades ut den 23 juni i samband med The Dieline Package Design Conference 2013 i San Francisco. / Packnyheter
  Läs mer
 • Jobb i skogen: gå mastersutbildning och jobba med förpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Hur många förpackningar har du kommit i kontakt med idag? Har du tänkt på alla de funktioner och krav som måste ställas på en förpackning för att det skall fungera från tillverkning till återvinning? Masterprogrammet i förpackning är framtaget tillsammans med förpackningsbranschen i Sverige och Norge. Du kommer att fördjupa din tekniska kompetens mot förpackningsområdet vilket innebär att många intressanta arbetsmöjligheter finns efter examen. Du kommer också att lära dig hur man involverar användarna tidigt vid förpackningsutveckling. / kau.se
  Läs mer
 • Förpackningsevent på Broby Grafiska

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Broby Grafiska i Sunne delar med sig av sin kunskap om förpackningsdesign den 18 april. Företag välkomnas för att inspireras av hur personal och studenter själva arbetar med förpackningsdesign. Det finns även möjlighet att se olika förpackningar, tryckpressar, Kongsbergsbord, UV-printrar med mera. The Packaging Arena som håller i evenemanget fokuserar på vikten av att framställa prototyper för en få fram en lyckad förpackning. / Broby Grafiska
  Läs mer
 • Revidering av förpackningsdirektivet

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I EU:s direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns en allmän definition av förpackningar och kriterier för tolkning av vad som utgör förpackningar och inte. I bilaga 1 till direktivet finns en förteckning angående tillämpningen av kriterierna. / Packnet
  Läs mer
 • Stora skillnader i attityden till förpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Innventia har genomfört en internationell studie av konsumenternas attityder till förpackningar i samarbete med Kairos Future. Resultaten visar på stora skillnader i attityder till förpackningar mellan konsumenter i olika världsdelar. I Indien är t ex konsumenterna oro över förpackningarnas miljöpåverkan betydligt större än i Sverige. Även attityden till olika förpackningar skiljer sig. / Packnet
  Läs mer
 • Graphic Packaging genomför aviserade köp och skapar europeisk kartongjätte

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  USA-baserade Graphic Packaging Holding meddelar att de tidigare aviserade köpen av brittiska Contego Packaging Holdings (läs här) och svenska Å&R Cartons affärsområde ”Beer and Beverage” (läs här) nu är genomförda. Affärerna innebär att Graphic Packaging tillsammans med sina egna europeiska enheter skapat en av Europas största förpackningstillverkare inom falskartong. / Packnyheter
  Läs mer
 • Standarder för miljösmarta förpackningar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna med. Standarderna tar upp optimering av förpackningssystem och hur förpackningar bäst kan återanvändas, återvinnas eller bli till ny energi. Sverige har lett arbetet tillsammans med Kina och de nya standarderna finns tillgängliga hos SIS, Swedish Standards Institute. / Webfinanser
  Läs mer

Sidor