förpackning

 • Genombrott av BillerudKorsnäs

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Snart kan vi ha självlysande förpackningar som talar eller vill kommunicera med oss på något annat sätt i affären. Ett viktigt steg mot att förverkliga förpackningars interaktivitet är ett batteri som klarar energiförsörjningen på ett enkelt, billigt och miljövänligt sätt. BillerudKorsnäs ligger i frontlinjen för denna utveckling. / Packnet
  Läs mer
 • ​Förpackningslösningar för en hållbar framtid

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Förpackningar står för en stor del av jordens nedskräpningsproblem. Men förpackningar skyddar också tio gånger mer resurser (material, vatten, energi) än vad som krävs för att producera dem, vilket skapar hållbara leveranskedjor. Därför är det viktigt med hållbara förpackningslösningar för att minska mängden avfall. Genom det mångfacetterade initiativet Better Planet Packaging lyfts denna viktiga fråga av Smurfit Kappa, som är ett världsledande företag inom pappersbaserade förpackningar. / Piteå Science Park
  Läs mer
 • En pappersbaserad framtid är inte science fiction

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  På BillerudKorsnäs har man gjort till sin ledstjärna att ständigt utmana konventionella förpackningar. / Packnet
  Läs mer
 • Studenter skapar framtidens förpackningar i BillerudKorsnäs årliga PIDA-tävling

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Hur ser en hållbar och spännande förpackning ut år 2030? Under årets designtävling Packaging Impact Design Award (PIDA) lär vi få se många och innovativa svar på den frågan. I år uppmanar arrangören BillerudKorsnäs nämligen de deltagande studenterna att blicka in i framtiden och ta fram en nyskapande, funktionell och hållbar förpackning som ska lösa framtidens problem. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • 650 000 ton lämnat till återvinning av svenska folket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ny statistik från Förpacknings – och tidningsinsamlingen visar att svenska folket i hög grad fortsätter att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Under 2018 lämnade varje person i genomsnitt in närmare 64 kg till återvinning. Totalt lämnades över 650 000 ton förpackningar och tidningar till återvinning via FTI. Mängden motsvarar Globen fylld med material, från golv till tak, 28 gånger om. Resultatet från insamlingsstatistiken visar på en ökning från 2017. / FTI
  Läs mer
 • Vart tog färgen vägen - effekter av vätskeabsorbtion vid flexotryck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En viktig del av förpackningar är den tryckta utsidan som kommunicerar med konsumenter. En låg tryckkvalitet kan i förlängningen påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. En ny avhandling som fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket. / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfyllda

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, visar statistik från Naturvårdsverket för 2017. / Packnet
  Läs mer
 • Ahlstrom-Munksjö utvecklar ett nytt biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Ahlstrom-Munksjö har ett inlett ett samarbete med fem andra bolag för att utveckla en ny förpackningslösning som baserar sig på flexibla papperslösningar. Målsättningen med samarbetet är att ta fram ett förnybart, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart flexibelt pappersbaserat förpackningsmaterial genom att ersätta befintliga material med mer hållbara material, och därmed minska mängden plastfilm. Marknadspotentialen för lösningen är betydande, då marknaden för flexibla plastförpackningar för tillämpningar inom torra livsmedel på årsbasis i Europa uppskattas till cirka 3,7 miljarder euro. / Ahlstrom-Munksjö
  Läs mer
 • Europas mest hållbara förpackning från Indien

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  På Scanpack i förra veckan korades vinnarna i Sustainability Awards. De som fick ta emot den prestigefulla titeln ”Den bästa hållbara förpackningen” blev det indiska företaget Uflex Limited, landets största tillverkare av flexibla förpackningar. / Packnet
  Läs mer
 • En pappersbaserad framtid – allt annat än pulp fiction

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  På senaste Pack@lunch i RISE lokaler i Göteborg stod ITO Pall-Pack som värd och ett 50-tal deltagare på plats fick lyssna på innovationsdriven förpackningsutveckling och hur automation och cobotar kan effektivisera verksamheten på golvet. / Packnet
  Läs mer

Sidor