förpackning

 • Jobb i skogen: gå mastersutbildning och jobba med förpackningar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Hur många förpackningar har du kommit i kontakt med idag? Har du tänkt på alla de funktioner och krav som måste ställas på en förpackning för att det skall fungera från tillverkning till återvinning? Masterprogrammet i förpackning är framtaget tillsammans med förpackningsbranschen i Sverige och Norge. Du kommer att fördjupa din tekniska kompetens mot förpackningsområdet vilket innebär att många intressanta arbetsmöjligheter finns efter examen. Du kommer också att lära dig hur man involverar användarna tidigt vid förpackningsutveckling. / kau.se
  Läs mer
 • Förpackningsevent på Broby Grafiska

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Broby Grafiska i Sunne delar med sig av sin kunskap om förpackningsdesign den 18 april. Företag välkomnas för att inspireras av hur personal och studenter själva arbetar med förpackningsdesign. Det finns även möjlighet att se olika förpackningar, tryckpressar, Kongsbergsbord, UV-printrar med mera. The Packaging Arena som håller i evenemanget fokuserar på vikten av att framställa prototyper för en få fram en lyckad förpackning. / Broby Grafiska
  Läs mer
 • Revidering av förpackningsdirektivet

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I EU:s direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns en allmän definition av förpackningar och kriterier för tolkning av vad som utgör förpackningar och inte. I bilaga 1 till direktivet finns en förteckning angående tillämpningen av kriterierna. / Packnet
  Läs mer
 • Stora skillnader i attityden till förpackningar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Innventia har genomfört en internationell studie av konsumenternas attityder till förpackningar i samarbete med Kairos Future. Resultaten visar på stora skillnader i attityder till förpackningar mellan konsumenter i olika världsdelar. I Indien är t ex konsumenterna oro över förpackningarnas miljöpåverkan betydligt större än i Sverige. Även attityden till olika förpackningar skiljer sig. / Packnet
  Läs mer
 • Graphic Packaging genomför aviserade köp och skapar europeisk kartongjätte

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  USA-baserade Graphic Packaging Holding meddelar att de tidigare aviserade köpen av brittiska Contego Packaging Holdings (läs här) och svenska Å&R Cartons affärsområde ”Beer and Beverage” (läs här) nu är genomförda. Affärerna innebär att Graphic Packaging tillsammans med sina egna europeiska enheter skapat en av Europas största förpackningstillverkare inom falskartong. / Packnyheter
  Läs mer
 • Standarder för miljösmarta förpackningar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna med. Standarderna tar upp optimering av förpackningssystem och hur förpackningar bäst kan återanvändas, återvinnas eller bli till ny energi. Sverige har lett arbetet tillsammans med Kina och de nya standarderna finns tillgängliga hos SIS, Swedish Standards Institute. / Webfinanser
  Läs mer
 • Fyra WorldStar till Smurfit Kappa

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Förpackningstillverkaren Smurfit Kappa fortsätter att skörda framgångar i den globala förpackningstävlingen WorldStar. I fjol vann man två WorldStar-utmärkelser och i årets tävling dubblade man den skörden och tilldelades fyra WorldStar. ”Att bedömas av kolleger och tilldelas dessa fyra utmärkelse är glädjande för oss och är inte bara belöningar för individuella kvaliteter som grafik, tryck eller förpackningslösning utan är än mer ett bevis på ett framgångsrikt lagarbete i vår koncern”, säger Tony Smurfit, operativ chef i Smurfit Kappa. / Packnyheter
  Läs mer
 • Tremiljoners-satsning på förpackningslabb

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nefab i Runemo har satsat tre miljoner kronor i ett modernt förpackningslabb. Där kan man testa emballage genom att utsätta dem för påfrestningar av olika slag. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Lägesrapport från svensk förpackningsindustri

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Packbridge har tagit fram en färsk lägesrapport över tillståndet i svensk förpackningsindustri, ”The Swedish Packaging Industry – An Overview”. Rapporten har författats av Felix Helander och finns tillgänglig för medlemmar i Packbridge. Rapporten ger en bild av den ekonomiska utvecklingen från 2007 och framåt för olika sektorer och industrin som helhet. Den ger också en bild av utvecklingen för branschen efter bolagsstorlek. / Packnet
  Läs mer
 • Belgiskt forskarteam utvecklar supersnabbt inspektionssystem

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Ett belgiskt forskarteam har utvecklat två nya inspektionssystem för att kontrollera tätheten hos tätningar och förseglingar hos förpackningar. Systemen bygger på en supersnabb online-teknik som omedelbart upptäcker och matar ut felaktiga förpackningar. De två systemen, som kallas Seal-Scope™ och Seal-Cam™, kan utan problem integreras i de flesta befintliga förpackningsmaskiner, skriver brittiska RDM Test Equipment, som tillverkar och marknadsför systemen. / Packnyheter.se
  Läs mer

Sidor