förpackning

 • “Unique” nytt paraplynamn för UPM-papper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Finska UPM meddelar att man efter försäljningen av sina förpackningspappersverksamheter i Jakobstad och Tervasaari till svenska Billerud (läs här) även i fortsättningen kommer att tillverka ensidigt bestruket förpackningspapper vid sitt bruk Jämsänkoski och att även andra sedan tidigare existerande kvaliteter av papper för slutanvändning kommer att finnas tillgängliga. Samtidigt meddelar UPM att man byter namn på flera av sina förpackningspapper, vilka i fortsättningen kommer att marknadsföras under samlingsnamnet ”Unique”. / Packnyheter
  Läs mer
 • Billerud räddar Fanny & Alexander

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Det handskrivna manuskriptet till ”Fanny och Alexander”, dagboksanteckningar och brev. Ingmar Bergmans personliga dokument räddas nu till eftervärlden tack vare Billerud. Hemligheten? En smart förpackning, förstås! / Billerud
  Läs mer
 • Nytt papper från Stora Enso

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso har tagit fram en helt ny papperskvalitet, en grafisk kartongprodukt, MediaCard, som kan användas för olika grafiska och förpackningstillämpningar som kräver extremt bra tryck. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • SCA avyttrar förpackningsverksamheten

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  SCAs förpackningsverksamhet – exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige – avyttras till DS Smith. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas./SCA
  Läs mer

Sidor