förnybartdirektivet

 • Hur ska bioenergi bidra till ett klimatneutralt EU? "Förnybarhetsmålet måste höjas"

  Etiketter: Bioenergi
  Nu ska Europas användning av förnybar energi upp på EU:s förhandlingsbord igen. Bioenergi är en viktig pusselbit för att nå EU:s nya klimatmål för år 2030 om 55% lägre nettoutsläpp. EU:s skärpta klimatmål leder till att en rad energi- och klimatlagstiftningar ska förhandlas om. Det gäller bland annat målet för hur stor del av energianvändningen som ska utgöras av förnybar energi. De 32 procent som EU spikade när Förnybartdirektivet uppdaterades 2018 är inte tillräckligt. Det behöver höjas till 38-40 procent enligt Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef för EU-kommissions representation i Sverige, på ett seminarium om bioenergi som arrangerades på Europaparlamentets kontor i Sverige den 26 januari. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av förnybartdirektivet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har idag beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Underlaget kommer att ligga till grund för regeringens bedömning om befintligt regelverk redan motsvarar kraven som ställs i direktivet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Både ris och ros till beslut om förnybartdirektivet i Europaparlamentet

  Etiketter: Bioenergi
  Nordens största bioraffinaderi Lantmännen Agroetanol ser med blandade känslor på resultaten av omröstningen om förnybara drivmedel./ Jordbruksaktuellt
  Läs mer