förnybar energi

 • Svenska Trädbränsleföreningen: Fullt fokus på EUs styrmedel

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  EUs olika initiativ om förnybar energi tenderar att bli alltmer svåröverskådliga och illa koordinerade. Det behövs enklare och effektivare styrmedel. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Förnybar energi hos SCA

  Etiketter: Bioenergi
  Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. / SCA
  Läs mer
 • Analys Cortus Energy: Framtiden finns i förnybar energi

  Etiketter: Bioenergi
  Cortus Energy är i slutfasen av färdigställandet av sin första WoodRoll®-anläggning på kommersiell nivå i Höganäs. Det är ett viktigt steg i Bolagets historia och kommer att användas som referensanläggning i framtiden. WoodRoll®-tekniken möjliggör ett mer effektivt och miljövänligt sätt att producera energirik och förnybar energi. Läs mer om framtidsmöjligheterna i analysen nedan. / Cortus Energy
  Läs mer
 • ​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

  Etiketter: Bioenergi
  – Ökade ambitioner totalt för förnybar energi i EU är bra och ett klokt regelverk för hållbarhet för fasta biobränslen. Men samtidigt införs ytterligare restriktioner för biodrivmedel från odlade grödor som gör det svårt att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Vi ger både ris och ros till det direktiv som ska styra utvecklingen i Europa under 2020-talet. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till det nya Förnybartdirektiv som förhandlats fram i EU. / Svebio
  Läs mer
 • Skogen viktig för ett fossilfritt län

  Etiketter: Bioenergi
  Under 2015 producerade Kalmar läns fjärrvärmenät biovärme motsvarande uppvärmningen av 82 000 villor. Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Kalmar läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio. / VT
  Läs mer
 • Debatt: "Brukande av skogen är en nationell angelägenhet"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktion av förnybar energi vilket idag är centralt för att möta klimathoten. Därför är det viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver, skriver Per Åsling (C), riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol. Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om stubbar. Studien visar också att intensiv stubbskörd påverkar biologisk mångfald negativt, men så länge stubbar bara tas ut på en mindre andel av hyggena är det inget hot ens mot känsliga arter./ SLU
  Läs mer
 • ”Så gör vi Sverige 100 procent förnybart”

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige kan leda den globala utvecklingen inom smarta energilösningar och hållbar tung industri. Regeringen växlar upp arbetet med sikte på 100 procent förnybar energi, skriver klimatminister Isabella Lövin och energiminister Ibrahim Baylan. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Var med och utse energi- och klimatsmarta dalapiloter

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Energiintelligent Dalarna söker nu efter fler föregångare inom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och förnybar energi, som kan bli utnämnda till Dalapiloter i slutet av 2016. En dalapilot kan vara ett företag, annan slags organisation eller en privatperson. Förslag på piloter tas emot till och med den 31 maj! / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • EU kan sätta ett högre mål för förnybar energi

  Etiketter: Bioenergi
  Höj målet för förnybar energi, inför och höj koldioxidskatter och använd åkermarken för att producera biodrivmedel, ta bort restriktionerna kring att odla energi. Det är några av kraven från Svebio i svaret på en EU-konsultation om politiken för förnybar energi till 2030. / Svebio
  Läs mer

Sidor