Formas

 • Museer + hållbarhetsmål = sant

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Var finns de som är experter på att relatera forskning till lokala och globala frågor, att vara innovativa i sitt uttryck och att presentera evidensbaserad kunskap? På museerna, som har 28 miljoner besök årligen! Nu satsar forskningsrådet Formas 10 miljoner kronor på projekt som gör det möjligt för museer att lyfta de globala hållbarhetsmålen och forskning kring miljö, samhällsbyggnad och skog-, vatten- och jordbruk, så kallade areella näringar. / Formas
  Läs mer
 • 110 miljoner till nya satsningar från Formas

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsrådet Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna. / Formas
  Läs mer
 • Hon blir ordförande för Rådet för evidensbaserad miljöanalys

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen har utsett Lisa Sennerby Forsse, förre detta rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, till ordförande för det nya Rådet för evidensbaserad miljöanalys på Formas. Utöver ordförande har regeringen även utsett rådets första ledamöter. / Formas
  Läs mer
 • Öppen utlysning för framtidens forskningsledare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2018. / Formas
  Läs mer
 • Anders Wijkman leder nationella kommittén för klimatforskningsprogrammet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Formas har utsett Anders Wijkman till ordförande för programkommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Han har tidigare bland annat varit EU-parlamentariker och ordförande för Miljömålsberedningen. Kommittén ska stödja det tioåriga nationella forskningsprogrammet om klimat som startade 2017. / Formas
  Läs mer
 • Så många projekt beviljades medel

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Se videon där Formas Karin Önneby, som är forskningssekreterare och projektledare för årliga öppna utlysningen, pratar om årets utlysning och hur många forskningsprojekt som beviljats medel. / Formas
  Läs mer
 • Formas beviljar 97 miljoner till klimatforskning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 97 miljoner kronor till elva forskningsprojekt och åtta synteser inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. / Formas
  Läs mer
 • Formas beviljar drygt 70 miljoner till forskning om Biobaserad samhällsekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Formas forskarråd har beslutat att bevilja 71 miljoner kronor till totalt 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är resultatet av den femte utlysningen inom Formas satsning Biobaserad samhällsekonomi. I denna omgång har projekten ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus. / Formas
  Läs mer
 • Formas-finansierad film vinnare i internationell festival

  Etiketter: Skog
  Den av Formas finansierade filmen Spårlös har utsetts till vinnare i den internationella filmfestivalen World Media Festival i klassen Public Relations. Priset delas ut i Hamburg. / Formas
  Läs mer
 • Samverkansprogrammen tar ny fart genom konferensen Samverkan för innovation

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag arrangerade Regeringskansliet tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova konferensen Samverkan för innovation med fokus på vägen framåt för regeringens strategiska samverkansprogram. Närings-och innovationsminister Mikael Damberg konstaterar att samverkansprogrammen redan visar resultat och att kraftsamlingen är igång. / Näringsdepartementet
  Läs mer

Sidor