förgraning

 • ”Grov underskattning av lövträdens tillväxt”

  Etiketter: Skog
  Allt tal om förgraning ger en skev bild av utvecklingen i den svenska skogen, skriver debattören Erik Petré. / ATL
  Läs mer
 • Färre blåbär när granmörket tätnar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett tungt klimatansvar vilar på skogens axlar och vardagsskogarna förvandlas i det tysta. Granmörkret tätnar, blåbärsriset minskar och älgarna kastar sig över de lövträd som vågar sticka upp./ Sveriges Natur
  Läs mer
 • Hotad hackspett letar förgäves efter lövträd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det är för mycket gran och för lite lövträd i den svenska skogen, för att den akut hotade vitryggiga hackspetten ska kunna överleva. I Finland, där björken gynnas av skogsbruket, är situationen annorlunda. Det visar en avhandling som läggs fram i morgon vid Örebro universitet./ Vetenskap & Miljö - Sveriges Radio
  Läs mer