Föreningen Skogen

 • Debatt: Det hålls för många skollektioner inomhus!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Teoretiska skolämnen behöver inte skiljas från fysisk aktivitet! Med en skolskog blir även matte och historia en stunds rörelse. Samtidigt boostar utomhuspedagogiken lärandet, skriver representanter för Skogen i skolan och skogssektorn. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Scouterna får Guldkvisten som första organisation någonsin

  Etiketter: Skog
  Scouterna har som första organisation någonsin tilldelats utmärkelsen Guldkvisten. Scouterna är en förebild när det gäller att skapa engagemang hos unga vilket nu belönas med Föreningen Skogens utmärkelse, Guldkvisten. Scouterna kommer att motta Guldkvisten av H.M.K Carl XVI Gustaf den 25 april 2017 under Skogsnäringsveckan. /
  Läs mer
 • Debatt: Nu krävs åtgärder för att rädda skogsprogrammet!

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsnäringens framtid står på spel när skogsprogrammets intressenter spelar ett föga vägvinnande spel. Vi ger förslag på hur regeringen bör säkra programmets framtid, skriver Sten Nilsson och Fredrik Ingemarson från SIFI, Tankesmedjan för internationella skogsfrågor. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Att ha en mun av trä

  Etiketter: Skog
  Vad betyder det att ha en mun av trä? Och varför är det fel av påfågeln att dansa ensam i skogen? Det finns gott om bevingade skogsord världen över och tidningen SKOGEN har tagit ett tiotal av dem till sig. / SKOGEN
  Läs mer
 • Enighet om skogens nytta och delade meningar om hållbarhet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Medlemmar och politiker möttes på Skogens dag i Riksdagen
  - Det vore önskvärt med en Skogsambassadör på UD o bioekonomiska attachéer i Bryssel, menade Lena Bruce, ordförande gruppen för internationella frågor. På internationella skogsdagen arrangerades Föreningen Skogens dag i Riksdagen. Nationella skogsprogrammets projektledare berättade om resultat, åhörarna fick ställa frågor som politikerna besvarade. Dessutom diskuterades olika synpunkter kring skogsägares äganderätt. Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet. #IntSkogsdagen
  Läs mer
 • Skogens dag i riksdagen

  Etiketter: Skog
  I dag, den 21 mars, är det FN:s internationella skogsdag. Skogsbruks reporter är på plats i Riksdagshuset där Skogens dag arrangeras under eftermiddagen. Under eftermiddagen samlas politiker, skogsägare, skogens organisationer och företag för att debattera aktuella ämnen som det Nationella skogsprogrammet, äganderätten och biobaserade produkter och energi./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen – en dag att lyfta skogens betydelse

  Etiketter: Skog
  Under internationella skogsdagen anordnar Skogssällskapet en seminariedag om skogen som arena för integration i Stockholm, Föreningen Skogen anordnar seminarium i riksdagen och runt om i världen uppmärksammas dagen på olika sätt./ Skogssällskapet
  Läs mer
 • "Är politikerna på rymmen från nationella skogsprogrammet?"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 21 mars är det internationella skogsdagen. Den uppmärksammas av Föreningen Skogen med en skogsdag i riksdagen. I fokus står då det nationella skogsprogrammet. Men känner du till bakgrunden? Läs professor Sten Nilssons redogörelse – som också innehåller vissa farhågor. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Ge skogsstudenterna skogshistoria!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR På den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet utbildas skogsmästare och jägmästare. Märkligt nog saknas i denna högre svenska skogsutbildning en bred, obligatorisk kurs i skogshistoria. Kan man tänka sig en bättre bas för fortsatta skogsstudier? Knappast, skriver Hans-Jöran Hildingsson, styrelseledamot i Föreningen Skogen. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Faktasvag mediasmitta - även i skogen

  Etiketter: Skog
  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Det är lätt att som svensk känna sig lite trumpen i dessa dagar när Trump svartmålat Sverige med falska fakta i penseln. Vad vill han uppnå? Har han en räv bakom örat? Fox News som källa kan ju leda tankarna åt det hållet, skriver styrelseledamot Marianne Eriksson. Men även svensk skogsnäring har fått känna på faktasvag svartmålning! / Föreningen Skogen
  Läs mer

Sidor