förädling

 • Inga hinder för förädling på rötresistens i gran

  Etiketter: Forskning & utbildning
  örädlingsarbete för att få rötresistenta granar har hittills varit en outnyttjad möjlighet för skogsindustrin. En ny studie från SLU avslöjar dock att rötresistenta träd inte växer långsammare eller har mindre attraktiva vedegenskaper än andra träd. / SLU
  Läs mer
 • Bergs Timber konsoliderar sågverksproduktionen och satsar på ökad förädling

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I den svenska rörelsen kommer sågningen vid anläggningen i Broakulla att upphöra. Broakulla har en årsproduktion av ca 50 000 m3 sågad vara och koncernens anläggningar i Gransjö och Mörlunda kommer efter stängningen att öka produktionen med motsvarande volym. / Bergs Timber
  Läs mer
 • IBM miljoninvesterar i svensk skogsteknik

  Etiketter: Skog
  Start-up företaget Svensk Skogsdata skapar unika fingeravtryck av trädets ändyta. Förutom ursprungsmärkning öppnar det upp för förädling på den svenska marknaden, menar Jonny Edvardsson, som är en av de två grundarna. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Ny rapport: risker med ökad förädling måste kartläggas

  Etiketter: Skog
  Användningen av förädlade plantor har ökat kraftigt inom skogsbruket i Sverige de senaste 15 åren. Det har gynnat tillväxten och producerat mer virke. Men det kan också finnas risk för en minskad genetisk variation och att skogen blir mer homogen och sårbar, menar Skogsstyrelsen i en ny rapport och föreslår nu en rad åtgärder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Setra fokuserar på ökad förädling

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra samlar sin förädlingsverksamhet i ett nytt affärsområde Byggprodukter & Byggsystem. Samtidigt blir Bioprodukter & Råvara en ny koncernfunktion. Nils Clausén och Klas Flygare blir nya ansikten i Setras koncernledning. För att ytterligare stärka erbjudandet av förädlade träprodukter för byggande och boende skapar Setra ett nytt affärsområde, Byggprodukter & Byggsystem. Det sker genom att slå samman verksamheten inom dotterbolaget Plusshus med nuvarande affärsområde Förädlade Trävaror. / Setra
  Läs mer
 • Elever fick lektion i dagens skogsbruk

  Plantering, avverkning, flottning och förädling. Eleverna i Torpshammars skola har under en tid arbetat med skogen som tema och härom-dagen fick de göra ett studiebesök vid en skogsgallring. – Det är bra att börja i unga år om man ska få barnen intresserade av skogen, säger Niklas Dahlberg, SCA, som visade skogsavverkningen. / Dagbladet
  Läs mer
 • Sök stödet Väx med skogen senast 30 november 2013

  Etiketter: Skog
  Stödet Väx med skogen vänder sig till små företag som utgår från skogen i sin verksamhet, antingen genom förädling och innovation eller genom upplevelser och rekreation. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny gran sätter kottar redan som planta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vanliga granar sätter kottar först vid 20–25 års ålder, men nu har forskare från SLU, Skogforsk och KTH tagit fram en gran som kan fås att sätta kottar redan inom ett år efter frösådd. Den nya granen härstammar från en muterad gran som upptäcktes i Uppsalatrakten för över 100 år sedan. Med hjälp av storskalig sekvensanalys har forskarna även identifierat en gen som tros bidra till att granen sätter kottar så tidigt. Granens egenskaper kan komma till nytta i förädlingsarbete. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogen ska förädlas, inte eldas upp

  Etiketter: Skog
  Svenska skogar har under de senaste 150 åren tillhört landets allra viktigaste inkomstkällor i form av allt mer förädlade träindustriprodukter. Från början mest av sågat virke, men framför allt efter andra världskriget till allt mer och fler förädlade produkter. Denna utveckling har varit en av grundförutsättningarna för det välfärdssamhälle vi har i dag. / Llinköpings Tidning
  Läs mer
 • Fortsatt drift vid Ostvik komponentfabrik

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Styrelsen för Norra Skogsägarna ändrar sitt tidigare beslut om nedläggning av träkomponentfabriken i Ostvik. Bakgrunden är att personalen, under ledning av förädlingschef Per Boman, kunnat visa att verksamheten kan drivas med lönsamhet. / Norran
  Läs mer

Sidor