flis

 • Per Carlsson på Sunnerby Jord & Skog: ”När kommer grov flis att slå igenom i Sverige?”

  Etiketter: Bioenergi
  Per Carlsson på Sunnerby Jord & Skog har varit återförsäljare för den mobila flishuggen från Albach i Sverige sedan 2016. Här svarar han på några frågor om läget i företaget och på marknaden 2020. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Trendbrott, stigande priser på trädbränsle!

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns många skäl till att vi har haft sjunkande flispriser sedan 2011. Men nu har priserna bottnat och börjat stiga. I själva verket riskerar vi bränslebrist om vintern blir kall. De värmeverk som inte upphandlat bränslebehov för en normal vinter kan sitta illa till. Kanske blir det aktuellt med rena energiavverkningar för att klara behoven men det vet vi först när vintern är här. Blir vintern däremot varm kommer ingen märka att försörjningsläget var mer utsatt än vanligt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Ökade lager av barrsågtimmer men minskade lager av massaved och flis

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer ökade under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. I södra delen av landet (virkesbalansområde 4) var ökningen hela 50 procent. Samtidigt minskade lagren för massaved och flis. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu exporteras spån från Sverige

  Etiketter: Skog
  Spån och flis har blivit en så dålig affär i Sverige att det nu går på export. På prov skickas nu båtar med spån från Skellefteå Hamn till Danmark. / Svt Västerbotten
  Läs mer
 • Mindre lager av rundvirke och flis

  Etiketter: Skog
  Under hösten är virkeslagren som lägst och i år var de ovanligt små. Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 6,3 miljoner m³f ub den 30 september 2017. Det är 18 procent mindre än vid samma tidpunkt förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svenskt flis lockar kineser

  Etiketter: Bioenergi
  Den kinesiska bioenergikoncernen Kaidi siktar på mångmiljardinvesteringar för att tillverka förnybara drivmedel från skogsavfall i Sverige. Det berättar den före detta finländske toppolitikern Carl Haglund. Kaidis bioenergioffensiv i Europa är värd uppemot 90 miljarder kronor. / Di
  Läs mer
 • Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen

  Etiketter: Bioenergi
  Möjlighet finns att tillverka flygbiobränsle på svensk skog. Det skulle både möjliggöra för nya arbetstillfällen, ett tekniksprång och exportmöjligheter. Inom svensk skogsindustri finns en stor andel restprodukter som istället för att förbrännas skulle kunna användas till flygbiobränsle. I dag finns cirka 20 TWh som inte utnyttjas till fullo, och ytterligare 10-15 TWh om man börjar använda restprodukter såsom spån, flis och lignin. / Dagens Infrastruktur
  Läs mer
 • Positiv start för Karlstads rekordstora värmesatsning

  Etiketter: Bioenergi
  - Vi köper pinnar som är över från avverkningen för en bra bit över 100 miljoner kronor per år, så det skapar ju sysselsättning både i avverknings- och transportledet. Men den största vinsten är den globala vinsten för klimatet, säger vd Mats Preger, Karlstad Energi. / P4 Värmland
  Läs mer
 • Nu startar de största miljösatsningen

  Etiketter: Bioenergi
  SKÖVDE: 376 miljoner kronor satsar Skövde värmeverk AB på ett nytt kraftvärmeverk. Nu ska flis och bark från skogen värma både Skövdebor och företag./ Skaraborgs Allehanda
  Läs mer
 • Åtta bollplaner flis

  Etiketter: Skog
  Nu breder det första lokala företaget ut sig på terminalområdet i Marjarp. Det är Carlsson och Persson skogstjänst AB som bygger en rejäl flisterminal. — Det här kommer gynna de lokala verksamheterna, säger ägaren Henric Carlsson. / Skövde nyheter
  Läs mer

Sidor