flexibla skyddsformer

  • Överlämnande av betänkandet

    Etiketter: Politik & Ekonomi
    Den 30 november klockan 10:45 överlämnar den särskilda utredaren Agneta Ögren betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till ansvariga departement. / Skogsutredningen
    Läs mer