Finland

 • Internationella studier lyfter fram Nature’s Best Sweden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Inspirerad av bland annat svenska erfarenheter föreslog Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i maj ett miljökvalitetsmärke för små och medelstora företag i besöksnäringen. Tidigare i år framhölls den svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden som en föregångare i en rapport till Europaparlamentet. Två exempel på att Sverige har mer att tillföra på en internationell och europeisk nivå. / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Madeleine Nyman lockar ut många barn i naturen

  Madelein Nyman, Finska Forststyrelsen, håller workshop på den 13:e kongressen för europeisk utomhuspedagogik i Finland
  – Vi förbereder ett Central Baltic INTERREG projekt att för locka flera barn ut i naturen. Tanken är att vi ska bygga upp ett bestående samarbetsnätverk kring utomhuspedagogik i skolorna. Vi söker potentiella partners för att bygga upp ett gemensamt projekt inom Central Baltics samarbetsområde i Sverige och på Åland. Deadline för projektansökan är i mitten av november, så kontakta mig så snart som möjligt, säger Madeleine Nyman.
  Läs mer
 • Utomhuspedagogiken flödade över gränserna i Finland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  European Forest Pedagogics Congress 2018. Photo: Paul Mosley
  På en workshop med skoglig frågesport fick deltagarna svara på frågor med hjälp av gps-markerade punkter utomhus och allt var mobilbaserat. Programmet innehöll också studiebesök hos Stora Enso och på en skola i Pudasjärvi. I Finland har man infört bioekonomi i läroplanen vilket underlättar för utomhusbaserat lärande. 60 deltagare från 17 länder utbytte erfarenheter på den trettonde kongressen för Europeisk utomhuspedagogik i Finland. #euforestpedagogics
  Läs mer
 • Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

  Etiketter: Skog
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara. / Bio-innovation
  Läs mer
 • Biobränsle ersätter kol i Finland

  Etiketter: Bioenergi
  Det finska energibolaget Lahti Energia Oy bygger en ny bioanläggning som drivs med certifierat biobränsle på kraftverksområdet i Kymijärvi i Lahtis. / Nihlén Teknik
  Läs mer
 • Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018. / KSLA
  Läs mer
 • Cirkulär ekonomi och biobaserade produkter teman vid skogsindustrins toppevenemang PulPaper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  PulPaper är ett ledande utställnings- och konferensevenemang inom skogsindustrin som arrangeras i Helsingfors, Finland den 29-31 maj 2018. Skogsindustrin befinner sig för närvarande i en brytningsperiod eftersom man har blivit mer medveten än tidigare om hur branschen påverkar miljön. Detta har beaktats i evenemangets program, som har ett tydligt miljöfokus. / INS
  Läs mer
 • 72 ansökningar till Tandem Forest Values – Sveriges gåva vid Finlands 100-årsjubileum

  Etiketter: Skog
  I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige sitt östra grannland med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Projektet Tandem Forest Values har mötts av ett fantastiskt intresse! Hela 72 forskningsansökningar har kommit in och forskare från sammanlagt 23 universitet och forskningsinstitut i de båda länderna finns bland de sökande. / KSLA
  Läs mer
 • PulPaper - internationellt toppevenemang för skogsindustrin i Helsingfors

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  PulPaper är ett ledande internationellt evenemang för skogsindustrin som arrangeras i Helsingfors 29-31 maj 2018. Evenemanget utgör en global mötesplats där branschproffs från hela världen bekantar sig med innovationer, lär sig nytt och nätverkar sinsemellan. PulPaper består av en utställning, ett förstklassigt konferensprogram, kvällsprogram samt exkursioner till produktionsanläggningar där nya investeringarna gjorts. / INS
  Läs mer
 • Stora Enso levererar träprodukter till Finlands högsta träbyggnad

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Stora Enso har blivit utvald som leverantör till en 14 våningar hög träbyggnad i Joensuu, Finland. När den väl står klar kommer byggnaden som kallas Light House Joensuu att vara den högsta träbyggnaden i Finland. / Byggnorden.se
  Läs mer

Sidor