Finland

 • Huhtamäki lanserar sugrör som är tillverkat av papper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Finska förpackningsproducenten Huhtamäki Oyj lanserar nu ett sugrör som är tillverkat helt av papper. Sugrören är testade och livsmedelsgodkända i Europa, Kina och USA och pappersmaterialet i sugrören är PEFC-certifierat och kommer från hållbart förvaltade skogar. / Packnews.se
  Läs mer
 • Metsä Group erbjuder sina ägarmedlemmar 70 % förhandsfinansiering av sommargallringar

  Etiketter: Skog
  Då virkesanvändningen ökar i Finland är det viktigt att vi tar väl hand om skogarna och värnar om skogarnas livskraft. Metsä Groups ägarmedlemmar får 70 procent kostnadsfri förhandsfinansiering av sommaravverkningsdugliga gallringsposter då affären görs under tiden 11.2.–30.4.2019. / Metsä Group
  Läs mer
 • Enkät finansierad av skogsstiftelsen: Finländarna anser att skogssektorn tar sitt ansvar

  Etiketter: Skog
  Nittio procent av finländarna anser att skogssektorn sköter sin uppgift på åtminstone ett ganska ansvarsfullt sätt. Över en tredjedel av finländarna upplever att skogssektorn klart tar sitt ansvar, framgår av en enkät som publiceras i dag. / Finska Forstföreningen
  Läs mer
 • Fondbolag köper 21 000 hektar skog i Finland

  Etiketter: Skog
  First North-noterade finländska kapitalförvaltaren United Bankers köper en skogsfastighet på 21 000 hektar i landskapet Kajanaland i mellersta Finland. Säljare är finländska skogskoncernen UPM. / ATL
  Läs mer
 • Stora Enso varslar 500 anställda i Uleåborg

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Orsaken till varslen vid anläggningen i finska Uleåborg sägs vara svagare efterfrågan på bestruket finpapper. / ATL
  Läs mer
 • Finländare krattar åt Trumps kommentar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  När USA:s president under ett besök i eldhärjade Kalifornien lyfte fram den finländska skogsvården, som enligt honom till stor del består av att ”kratta och putsa” skogen blev det startskottet för ett stort antal skämt. / ATL
  Läs mer
 • Flera finsk-svenska biobaserade utvecklingsprojekt startar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. / Papper och massa
  Läs mer
 • Vanda ersätter kol med biobränsle i ny biokraftanläggning

  Etiketter: Bioenergi
  Utfasning av stenkol och minskade klimatpåverkande utsläpp är på gång i Helsingforsregionen i Finland. Vanda stad håller målmedvetet på att förverkliga visionen om en koldioxidfri stad under 2020-talet. Vanda Energi bygger nu om en biokraftanläggning vid Mårtensdal kraftverk, nära Ring III, en ringled strax utanför Helsingfors. / Bioenergi
  Läs mer
 • Klirr i kassan för finländska skogsägare

  Etiketter: Skog
  Hög efterfrågan har inneburit att avverkningarna ökat rejält i finska skogar i år. Det har i sin tur resulterat i rekordhöga intäkter för skogsägarna. / ATL
  Läs mer
 • Internationella studier lyfter fram Nature’s Best Sweden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Inspirerad av bland annat svenska erfarenheter föreslog Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i maj ett miljökvalitetsmärke för små och medelstora företag i besöksnäringen. Tidigare i år framhölls den svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden som en föregångare i en rapport till Europaparlamentet. Två exempel på att Sverige har mer att tillföra på en internationell och europeisk nivå. / Naturturismföretagen
  Läs mer

Sidor