färdplan

 • Nio färdplaner överlämnade till regeringen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Idag överlämnade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanerna, som både innehåller branschernas egna åtaganden och krav på politik, togs emot av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. / Fossilfritt Sverige
  Läs mer
 • Nu är åkerinäringens färdplan för klimatet här

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Branschen står för sju procent av Sveriges utsläpp och att det är en verksamhet som förväntas öka. Men man skriver också att omställningen till en klimatsmart näring redan är i full gång. / Sveriges Åkeriföretag
  Läs mer