Exportkreditbarometern

 • De stora exportföretagens finansiella situation ljusnar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den finansiella situationen för Sveriges stora exportföretag ser betydligt ljusare ut än i våras, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio. / SEK
  Läs mer
 • Exportkreditbarometern nr 2, 2018: Stark svensk export trots konjunkturavmattning

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  SEK:s rapport Exportkreditbarometern visar positiva tongångar för svensk export trots tecken på konjunkturavmattning. Den finansiella situationen är fortsatt god även om läget har försämrats det senaste halvåret. Stora bolag anger en nedgång i sysselsättningen medan små och medelstora företag (SME) anställer i oförändrad styrka i Sverige, och till och med ökar utomlands. / SEK
  Läs mer