Exportchefsindex

 • Trycket stiger i exporten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Med ett index på 66,3 tangerar Exportchefsindex andra kvartalet 2018, de högsta nivåerna sedan mätningarna inleddes 2007. En ökning med 3,4 enheter från förra kvartalet indikerar en förstärkt optimism hos exportföretagen. / Business Sweden
  Läs mer
 • Fullt drag i exporten – EMI på högsta nivå sedan 2011

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Exportchefsindex, EMI, ökade med 3,2 enheter till 62,9 första kvartalet 2018, från 59,7 sista kvartalet i fjol. Det är den högsta nivån sedan andra kvartalet 2011 och indikerar stark optimism bland exportföretagen i början av året. / Business Sweden
  Läs mer
 • Högtryck i svensk export

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Business Swedens Exportchefsindex (EMI) ökade med 0,8 enheter till 59,7 fjärde kvartalet, från 58,9 tredje kvartalet. Uppgången i EMI förklaras av en positiv förväntan på exporten de kommande tre månaderna.. EMI har legat högt kring 60 hela 2017, vilket är betydligt högre än det historiska genomsnittet på 55,5. / Business Sweden
  Läs mer
 • Exportchefsindex för fjärde kvartalet 2017

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På torsdag presenterar Business Sweden årets sista Exportchefsindex. Den globala konjunkturen utvecklas väl och fortsätter att drivas av ökad industriproduktion och en stark investeringskonjunktur. Det gynnar svensk export och svenska företag som i stor utsträckning producerar investerings- och insatsvaror. / Business Sweden
  Läs mer
 • Dämpad optimism hos exportföretagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Exportchefsindex (EMI) föll med 3,9 enheter till 58,9 tredje kvartalet, från 62,8 andra kvartalet. Nedgången i EMI förklaras helt och hållet av ett kraftigt fall i EMI prog­nos (index för de framåtblickande frågorna). Trots nedgången ligger EMI fortsatt på en hög nivå långt över 50-strecket, vilket indikerar att företagen har en positiv syn på exportutvecklingen. / Business Sweden
  Läs mer
 • Svenska exportföretag fortsatt optimistiska

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Exportchefsindex (EMI) för andra kvartalet 2017 steg med 2,9 enheter till 62,8, från 58,2 det första kvartalet. Att EMI ligger över 50-strecket indikerar att fler företag tror på en förstärkning än en försvagning av exportutvecklingen konstaterar chefekonom Lena Sellgren som idag presenterade de färska siffrorna. / Business Sweden
  Läs mer
 • Business Sweden presenterar Exportchefsindex för första kvartalet – Ökad optimism bland exportföretagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag presenterades Exportchefsindex för första kvartalet i år. Chefekonom Lena Sellgren konstaterar ”att optimismen bland exportföretagen ökar men att skillnader mellan stora företag och små och medelstora företag består”. Stora företag är mest positiva kring nuläget, medan små och medelstora företag ger de starkaste prognoserna. / Business Sweden
  Läs mer
 • Exportchefsindex för första kvartalet 2017

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Business Sweden publicerar Exportchefsindex (EMI) för första kvartalet tisdagen den 14 februari kl. 09.00. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Lena Sellgren. / Business Sweden
  Läs mer
 • Optimism bland storföretagen höjer exporttemperaturen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger över 50-strecket indikerar att företagen har en positiv syn på exportutveckling. / Business Sweden
  Läs mer
 • Exportchefsindex för fjärde kvartalet 2016

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Business Sweden publicerar Exportchefsindex (EMI) för fjärde kvartalet torsdagen den 17 november kl. 09.30. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Lena Sellgren. / Business Sweden
  Läs mer

Sidor