exkursion

 • Tips: Exkursion med forskarskolan BECFOR

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Exkursionen den 19e juni 2019 går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln och är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad samverkan mellan forskare och samhälle. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Exkursion med forskarskolan BECFOR den 19 juni 2019

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Exkursionen, som går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln, är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad samverkan mellan forskare och samhälle. / SLU
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens skogsträffar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ordnar möten och exkursioner för dig som skogsägare och andra inom skogsbruket. På träffarna medverkar våra engagerade och kunniga experter. Där träffar du också andra skogsägare som du kan utbyta erfarenheter med och bli inspirerad av. Vi ordnar skogsträffar på flera olika ställen i landet där vi har kontor. Vi erbjuder också webbkurser på distans. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens skogsträffar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ordnar möten och exkursioner för dig som skogsägare och andra inom skogsbruket. På träffarna medverkar våra engagerade och kunniga experter. Där träffar du också andra skogsägare som du kan utbyta erfarenheter med och bli inspirerad av. Vi ordnar skogsträffar på flera olika ställen i landet där vi har kontor. Vi erbjuder också webbkurser på distans. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Flottningsepoken i norra Sverige den 4 juni

  Etiketter: Skog
  Följ med på en resa från Lycksele för att delta i Skogshistoriska Sällskapets exkursion i vackra Sandslån. Det är också möjligt att ansluta från andra håll på egen hand. Anmälan senast 7 maj. / Skogsmuseet Lycksele
  Läs mer
 • Välkommen på exkursion och föredrag om sommarens naturvårdsbränning

  Etiketter: Skog
  Vad är en naturvårdsbränning? Varför bränner vi och hur bränner vi? Om detta kommer vår guide och föredragshållare Fredrik Lundin, projektledare för Life Taiga och ansvarig för naturvårdsbränningar på Länsstyrelsen i Dalarnas län, att berätta mer om under aktiviteten. Media är varmt välkomna att delta! / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Kunglig glans över Future Forests forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltog den 1 september i en exkursion anordnad av forskningsprogrammet Future Forests. Future Forests - forskning om skogen i samhället var rubriken för dagen. / Future Forests
  Läs mer
 • Ekologisk kompensation och habitat banking – Välkommen på exkursion!

  Etiketter: Skog
  Ekologisk kompensation och habitat banking är uttryck som hörs allt oftare i samband med markanvändning, exploatering och naturvård. Men vad innebär begreppen och har de potential att bli praktiskt användbara verktyg för hållbar utveckling av skog och mark. Den 7:e september 2016 arrangerar Skogssällskapet i samarbete med Enetjärn Natur en exkursion om ekologisk kompensation och habitat banking i skogarna runt Göteborg. Det blir en heldag i fält med spännande utflyktsmål och möjlighet till diskussioner med deltagare från myndigheter, kommuner och näringsliv. Anmälan görs på https://www.skogssallskapet.se/utbildning--evenemang.html. Varmt välkomna!
  Läs mer
 • Exkursion: Ett mer variationsrikt skogsbruk (Tönnersjöheden)

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett mer variationsrikt skogsbruk är ett av 10 etappmål som handlar om biologisk mångfald inom det svenska miljömålsarbetet. Målet är fastställt av regeringen 2014. Vid den årliga uppföljningen av etappmålen som nyss genomfördes konstaterades att målet om ett mer variationsrikt skogsbruk ännu inte uppnåtts. / SLU
  Läs mer
 • Skogens historia på Gotland, 14-15 september

  Etiketter: Skog
  Skogshistoriska sällskapets exkursion på Gotland 14-15 september
  Skogshistoriska Sällskapets exkursion levandegör skogens historiska betydelse för Gotlands näringsliv och befolkning. Exkursionen belyser också skogsnäringens nutidshistoria på Gotland och tittar också mot framtiden. / Skogshistoriska sällskapet
  Läs mer

Sidor