examensarbete

 • Sofie gick från skogsstudier till skogsbolag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sofie Dahlén Sjöbergh, utbildad jägmästare och tidigare ambassadör för SkogsSveriges sociala medier
  Sofie Dahlén Sjöberg studerade på det femåriga Jägmästarprogrammet och är nu aspirant hos SCA där hon provar på olika funktioner inom företaget. Hon har också varit mycket framgångsrik som ambassadör för SkogsSveriges sociala medier. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Skogskollo för tjejer – Vad hände sedan?

  Sophie Dahlén Sjöbergh har studerat till Jägmästare på SLU i Umeå. Jägmästarprogrammet fyller numera inte sina platser och intresset för skog behöver öka bland unga. Det görs insatser för att intressera unga kvinnor för skog eftersom kvinnor är en underrepresenterad grupp i skogssektorn och Skogskollo är ett exempel på detta. Sophie har också varit ambassadör för SkogsSveriges sociala medier där hon nådde stor framgång och hennes inlägg fick stort engagemang.
  Läs mer
 • Identifiering av utvalda objekt i en skogsmiljö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Foto från skogen på vintern som innehåller ett tjugotal träd, varav sex stycken har identifierats av datorseende och markerats med fyrkantiga boxar.
  Skogsindustrin är stor i Sverige och de finns alltid behov av effektiviseringar. Datorseende är en teknik där man ofta använder artificiell intelligens för att identifiera objekt på en bild och tekniken har applicerats inom andra industrier med goda resultat. I examensarbetet “Computer vision as a tool for forestry” så testas fyra olika arkitekturer för datorseende, arkitekturerna som har presterat bra på att identifiera generella objekt testas för att identifiera utvalda objekt i en skogsmiljö.
  Läs mer
 • Skolskogarnas sociala och pedagogiska värden

  I dagens samhälle har skogen och naturen på ett naturligt sätt blir allt längre från merparten av befolkningen. Därför blir det allt viktigare att det aktivt jobbas för att människor ska komma ut i skogen och naturen. Skogen i Skolans skolskogar bidrar till att elever får flytta ut sitt klassrum till skogen. Johannes Svensson studerar på Skogsmästarskolan och har ett brinnande intresse för skog och människor. Läs mer i hans examensarbete!
  Läs mer
 • Examensarbeten ska ge ny kunskap om hur den lettiska skogen växer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Lettland växer skogen snabbt. Att tillväxten underskattas i befintliga tillväxtmodeller försvårar planeringen i skogsbruket och det behövs mer kunskap inom flera andra områden. Nu finansierar Skogssällskapet fem examensarbeten för att få veta mer om hur den lettiska skogen växer och ska skötas. I Lettland är det vanligt att björk odlas för att användas till fanér. I ett av de examensarbeten som Skogssällskapet finansierar genomförs gallringsförsök där man undersöker hur man så snabbt som möjligt kan få fram fanérvirke från björk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Ung Luleingenjör prisas för förenklad metod att göra bioaska till gödsel

  Etiketter: Forskning & utbildning
  25-åriga Albin Nilsson från Luleå tekniska universitet får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. / Sveriges Ingenjörer
  Läs mer
 • Ung Luleingenjör prisas för förenklad metod att göra bioaska till gödsel

  Etiketter: Forskning & utbildning
  25-åriga Albin Nilsson från Luleå tekniska universitet får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Albin Nilsson har haft inriktningen förnybara produkter och bränslen och undersökt metoder för att göra bioaska bättre lämpad som gödningsmedel./ Cision.com
  Läs mer
 • Med skogsägarens mål i fokus

  Etiketter: Skog
  Det brukar sägas att det finns lika många mål med skogen som det finns skogsägare. I sitt examensarbete ville jägmästarstudenten Elinor Brehmer ta fasta på just dessa mål – och nu utgör hennes resultat grunden till ett verktyg som ska underlätta för nya skogsägare. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Matilda kombinerar sina jägmästarkunskaper med utomhuspedagogik

  Matilda Lingegård, Regionsamordnare Skogen i Skolan Västerbotten samt verksamhetsledare Mera Skog Västerbotten
  Sedan 2015 är Matilda Lingegård Regionsamordnare för Skogen i Skolan Västerbotten och verksamhetsledare för Mera Skog i Västerbotten. Hon tog sin examen som jägmästare 2014 då hon skrev ett examensarbete om utomhuspedagogik. - Mitt nuvarande jobb är drömjobbet där jag kan kombinera ett arbete i skogsbranschen och skolvärlden, säger Matilda Lingegård. Här berättar hon om sig själv och sitt arbete i Skogen i Skolan.
  Läs mer
 • Modell för beräkning av brandspridning

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Hur omfattande kan en brand bli i tät trähusbebyggelse? Med hjälp av beräkningsmodeller kan en checklista tas fram och användas för att ge en generell uppfattning av risk för brandspridning, skriver två brandingenjörsstudenter i ett examensarbete. / Tjugofyra 7
  Läs mer

Sidor