EU:s klimatmål

  • Hur ska bioenergi bidra till ett klimatneutralt EU? "Förnybarhetsmålet måste höjas"

    Etiketter: Bioenergi
    Nu ska Europas användning av förnybar energi upp på EU:s förhandlingsbord igen. Bioenergi är en viktig pusselbit för att nå EU:s nya klimatmål för år 2030 om 55% lägre nettoutsläpp. EU:s skärpta klimatmål leder till att en rad energi- och klimatlagstiftningar ska förhandlas om. Det gäller bland annat målet för hur stor del av energianvändningen som ska utgöras av förnybar energi. De 32 procent som EU spikade när Förnybartdirektivet uppdaterades 2018 är inte tillräckligt. Det behöver höjas till 38-40 procent enligt Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef för EU-kommissions representation i Sverige, på ett seminarium om bioenergi som arrangerades på Europaparlamentets kontor i Sverige den 26 januari. / Skogsindustrierna
    Läs mer