Europaparlamentet

 • EU:s framtida skogsstrategi: högkvalitativ förvaltning av EU:s skogar och skogsområden

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  EU bör främja skogsförvaltningsmodeller som säkerställer att skogar är miljömässigt, samhälleligt och ekonomiskt hållbara, anser Europaparlamentet. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Alla EU-länder måste vara klimatneutrala till 2050. Parlamentet har röstat om EU:s klimatlag och kräver ambitiösa utsläppsminskningar för 2030 och 2040. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Kommentar till Europaparlamentets omröstning om position kring RED II

  Etiketter: Bioenergi
  En något djupare analys av Europaparlamentets beslut kring förhandlingspositionen för RED II ger en blandad bild utifrån ett svenskt perspektiv. / SPBI
  Läs mer
 • Grönt ljus för biodrivmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  - Det finns nu goda förutsättningar för att alla typer av skoglig råvara ska kunna användas för att producera avancerade drivmedel. Beslutet i Europaparlamentet var inte bara en seger för klimatet, utan även för förnuftet”, säger Södras ordförande Lena Ek. / Södra
  Läs mer
 • Hotet mot hållbar energi

  Etiketter: Bioenergi
  Europaparlamentets miljöutskott vill kraftigt reducera antalet biodrivmedel som får klassas som hållbara. Det är ett dråpslag mot alla de svenska företag som planerar stora investeringar på området för biobränslen. Förslaget är också ett hårt slag mot Sveriges ambition att bli fossiloberoende till år 2030. / North Sweden Cleantech
  Läs mer
 • EU och klimatanpassningen - hur påverkas den svenska skogen?

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Vilken roll spelar jorden och skogen i EU:s klimatarbete? Just nu pågår diskussioner i Europaparlamentet om regler kring utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk. Hur kommer det svenska jord- och skogsbruket att påverkas av de nya reglerna? Välkommen på ett panelsamtal den 11 september i Europahuset. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • INSÄNDARE: Passerande mes kan stoppa skogsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Art- och habitatdirektiven är ständigt återkommande i Europaparlamentet. Nyligen debatterade vi dem med EU-kommissionen. Direktiven är daterade och det är orimligt att de lägger hinder i vägen för skarvjakten i skärgården, licensjakten på varg och avverkningen i våra skogar. Det skriver Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M), i en insändare./ Fagersta-Posten
  Läs mer
 • Pressinbjudan: EU:s framtida budget – Hur påverkas Sverige?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Hur kommer EU:s budget att förändras efter att Storbritannien lämnat unionen och hur kommer det att påverka Sverige? Varifrån ska inkomsterna till budgeten komma och vad innebär det för forskningen, jordbruket och regionalpolitiken? Ska EU ges egen beskattningsrätt? / Europaparlamentet
  Läs mer
 • EU:s nya skogsstrategi

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vad innebär EU:s nya skogsstrategi för Sverige? Välkommen till Europahuset klockan 12:15 den 13 april för att ta del av information om den europeiska skogsnäringen och varför EU förbereder en skogsstrategi. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Skogsdebatt i Umeå

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Hur ser svenska EU-politiker på skogen i Sverige och i Europa? Det fick deltagarna vid helgens skogsdebatt i Umeå veta mer om. Flera av Europaparlamentets svenska nuvarande, och framtida, ledamöter deltog i debatten om skogens roll i framtidens Europa. Debatten hölls i Umeå och ett 60-tal deltagare fick höra hur svenska EU politiker ser på den svenska och europeiska skogen. / LRF
  Läs mer

Sidor