EU

 • Landsbygdsministern till Helsingfors för att diskutera skogliga frågor inom EU

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson reser idag till Helsingfors för att tillsammans med Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen delta vid ett möte om hållbart skogsbruk och skogliga frågor inom EU. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Mantex projekt för utveckling av Biofuel Analyzer erhåller slutgiltigt godkännande från EU

  Etiketter: Bioenergi
  EU:s forskningsprogram Horizon 2020 har efter genomgång beslutat att ge slutgiltigt godkännande för det utvecklingsprojekt av Mantex Bifofuel Analyser som Horizon 2020 varit med och finansierat. Beslutet innebär att Mantex under första halvåret 2020 kommer att få resterande 183 000 EUR utbetalda från Horizon 2020. / Mantex
  Läs mer
 • Anna Holmberg chefar för Skogsindustriernas nya Brysselkontor

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU och Bryssel som politiskt centrum är viktigt för svensk skogsindustri. Nu öppnar Skogsindustrierna eget kontor i Bryssel under ledning av Anna Holmberg. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svensk skogsklimatlinje sågas på EU-nivå

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  LULUCF. Planen för hur tillväxten i svensk skog ska bokföras på klimatkontot framöver får inte gehör hos EU-expertisen. Meningarna går isär om kritiken ska leda till någon förändring. / Altinget
  Läs mer
 • Seminarium 8 maj: EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period. Seminariet arrangeras av KSLA:s internationella utskott./ KSLA
  Läs mer
 • EU och granbarkborre – nytt nummer av vår tidning ute

  Etiketter: Skog
  Nu finns ett nytt nummer av Med Mellanskog ute för läsning. Tidningens tema är skogen och EU. Vi har också träffat härliga skogsägaren Kristin i Vitterarv som tillämpar hyggesfri brukningsmetod. / Mellanskog
  Läs mer
 • EIB:s klimatundersökning –Svenskarna mindre oroade över klimatförändringarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  EIB:s klimatundersökning som publicerades i dag visar att 63 % av svenskarna beskriver sig själva som oroade eller mycket oroade när de tänker på klimatförändringarna, medan genomsnittet i EU är 78 %. Resultaten understryker den oro som EU-medborgarna känner och behovet av att agera innan de internationella delegaterna träffas för COP24, som äger rum den 3–14 december i Polen. / EIB
  Läs mer
 • Utomhuspedagogiken flödade över gränserna i Finland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  European Forest Pedagogics Congress 2018. Photo: Paul Mosley
  På en workshop med skoglig frågesport fick deltagarna svara på frågor med hjälp av gps-markerade punkter utomhus och allt var mobilbaserat. Programmet innehöll också studiebesök hos Stora Enso och på en skola i Pudasjärvi. I Finland har man infört bioekonomi i läroplanen vilket underlättar för utomhusbaserat lärande. 60 deltagare från 17 länder utbytte erfarenheter på den trettonde kongressen för Europeisk utomhuspedagogik i Finland. #euforestpedagogics
  Läs mer
 • ​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

  Etiketter: Bioenergi
  – Ökade ambitioner totalt för förnybar energi i EU är bra och ett klokt regelverk för hållbarhet för fasta biobränslen. Men samtidigt införs ytterligare restriktioner för biodrivmedel från odlade grödor som gör det svårt att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Vi ger både ris och ros till det direktiv som ska styra utvecklingen i Europa under 2020-talet. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till det nya Förnybartdirektiv som förhandlats fram i EU. / Svebio
  Läs mer
 • Samer stämmer EU för negativ klimatpåverkan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  30 samer från 10 familjer stämmer nu EU för att inte ha verkställt sina beslut ang. klimatförändringarna och fått någon bukt med klimatproblemet. Klimatförändringarna påverkar både samernas boende och deras möjlighet till försörjning genom jakt och samlande. / Eco By Sweden
  Läs mer

Sidor