EU

 • EIB:s klimatundersökning –Svenskarna mindre oroade över klimatförändringarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  EIB:s klimatundersökning som publicerades i dag visar att 63 % av svenskarna beskriver sig själva som oroade eller mycket oroade när de tänker på klimatförändringarna, medan genomsnittet i EU är 78 %. Resultaten understryker den oro som EU-medborgarna känner och behovet av att agera innan de internationella delegaterna träffas för COP24, som äger rum den 3–14 december i Polen. / EIB
  Läs mer
 • Utomhuspedagogiken flödade över gränserna i Finland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  European Forest Pedagogics Congress 2018. Photo: Paul Mosley
  På en workshop med skoglig frågesport fick deltagarna svara på frågor med hjälp av gps-markerade punkter utomhus och allt var mobilbaserat. Programmet innehöll också studiebesök hos Stora Enso och på en skola i Pudasjärvi. I Finland har man infört bioekonomi i läroplanen vilket underlättar för utomhusbaserat lärande. 60 deltagare från 17 länder utbytte erfarenheter på den trettonde kongressen för Europeisk utomhuspedagogik i Finland. #euforestpedagogics
  Läs mer
 • ​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

  Etiketter: Bioenergi
  – Ökade ambitioner totalt för förnybar energi i EU är bra och ett klokt regelverk för hållbarhet för fasta biobränslen. Men samtidigt införs ytterligare restriktioner för biodrivmedel från odlade grödor som gör det svårt att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Vi ger både ris och ros till det direktiv som ska styra utvecklingen i Europa under 2020-talet. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till det nya Förnybartdirektiv som förhandlats fram i EU. / Svebio
  Läs mer
 • Samer stämmer EU för negativ klimatpåverkan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  30 samer från 10 familjer stämmer nu EU för att inte ha verkställt sina beslut ang. klimatförändringarna och fått någon bukt med klimatproblemet. Klimatförändringarna påverkar både samernas boende och deras möjlighet till försörjning genom jakt och samlande. / Eco By Sweden
  Läs mer
 • SPBI Branschfakta - nu med råvaror för biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Andelen biodrivmedel i transportsektorn uppgick 2017 till ca 21,4 % räknat på energibas utifrån EU:s biodrivmedelsdirektiv utan el eller dubbelräkning. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. / SPBI
  Läs mer
 • Debatten om europeiska biomassapolitiken i fokus

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  I de nya hållbarhetskriterierna som ingår i omarbetningsdirektivet infördes detaljerade skyddsåtgärder för att säkerställa att biomassa som konsumeras i Europa kommer endast från hållbart förvaltade skogar, vars ägare tar hänsyn till skogens kapacitet att suga upp koldioxid från atmosfären. / Energinyheter
  Läs mer
 • Ny EASAC-rapport varnar för otillräcklig koldioxidlagring

  Etiketter: Klimat & Miljö
  EU:s klimatpolitik och Parisavtalet förutsätter välutvecklad teknik för att lagra koldioxid. De europeiska Vetenskapsakademierna har nu, genom EASAC, European Academies' Science Advisory Council, gjort en första omfattande analys av de faktiska möjligheterna till lagring. Resultatet är tydligt – Parisavtalet kan inte uppfyllas med de lagringsmetoder som finns i dag. / Kungl. Vetenskapsakademin
  Läs mer
 • Hårda konflikter om varg i Frankrike

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Allt fler EU-länder tillåter skyddsjakt på varg. I Frankrike var vargen länge utrotad, men enligt en ny och omdiskuterad regeringsplan ska tio procent av beståndet fällas årligen fram till 2023. Jägarfederationen anser att ännu fler borde skjutas. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Kräver minskat skydd och utökad jakt på varg i Skandinavien

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Flytta vargen från EU:s lista över strängt skyddade djur till arter som kräver en anpassad förvaltning. Det kravet framför organisationen Nordisk Jägarsamvirke som pekar på att vargen i Sverige och Finland har uppnått gynnsam bevarandestatus. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Så påverkar EU det småländska skogsbruket

  Etiketter: Skog
  29 november arrangeras Bioenergidagen i Växjö. 90 personer från olika energibolag samlas för att ta del av diskussionerna som i år fokuserar på hur EU-politiken påverkar det småländska skogsbruket och bioenergi-branschen. / Energikontor Sydost
  Läs mer

Sidor