Etiopien

 • Skogsprojekt för att motverka klimatförändringarna hotar lokala ekosystem i Etiopien

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie som Stockholms universitet genomfört i södra Etiopien och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology. Det kan också innebära ett hot mot biodiversiteten och alpina växters överlevnad. / Stockholms universitet
  Läs mer
 • Skogsprojekt för att motverka klimatförändringarna hotar lokala ekosystem i Etiopien

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie som Stockholms universitet genomfört i södra Etiopien. Det kan också innebära ett hot mot biodiversiteten och alpina växters överlevnad./ Cision
  Läs mer
 • Skoglig utbildningssatsning i Etiopien – vad blev utfallet?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Wondo Genet College of Forestry and Natural Resources i Etiopien är ett av de främsta exemplen på nordiskt bistånd till uppbyggnad av skoglig akademisk utbildning i Afrika. Syftet var att stärka landets skogssektor. Senare år har präglats av en förskjutning mot institutionsutveckling och ökad integrering i universitetsväsendet. Ökad globalisering och integrering i det nationella utbildningssystemet har medfört att utbildningen förskjutits från storskaligt produktionsskogsbruk till hållbar resurshushållning. / Fakta Skog SLU
  Läs mer